Alf Hornborg

Professor, Professor,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

  • Humanekologi

Forskning

Alf Hornborg är fil dr i kulturantropologi (Uppsala universitet, 1986) och professor i humanekologi vid Lunds universitet sedan 1993. Han är författare till The Power of the Machine (AltaMira, 2001), Global Ecology and Unequal Exchange (Routledge, 2013) och Global Magic (Palgrave Macmillan, 2016) samt redaktör för Rethinking Environmental History (AltaMira, 2007), The World System and the Earth System (Left Coast Press, 2007), Ethnicity in Ancient Amazonia (University of Colorado Press, 2011), och Ecology and Power (Routledge, 2012). Bland hans huvudsakliga forskningsintressen finns ekonomisk antropologi, miljöhistoria, politisk ekologi och ekologisk ekonomi. Han har bedrivit fältforskning i Kanada, Peru och Brasilien. Han har forskat om vitt skilda ämnen som släktskapssystem i Amazonas, etnoarkeologi i Anderna och ursprungsbefolkningens miljöengagemang i Nova Scotia, men flertalet av hans publikationer behandlar globala frågor kring hållbarhet och miljörättvisa. Med hjälp av historiska och samtida data har han hävdat att konventionella föreställningar om ekonomisk tillväxt och tekniska framsteg är kulturella illusioner som döljer hur ojämnt utbyte (asymmetriska överföringar) av biofysiska resurser är en förutsättning för modern, globaliserad teknik. I ett nötskal kan hans resonemang om "teknikfetischism" och "ekologiskt ojämnt utbyte" formuleras i form av en syllogism: (1) Företeelsen pengar kan inte förstås utan att inse hur de mystifierar ojämnt utbyte, och (2) företeelsen modern teknik kan inte förstås utan att inse hur beroende den är av pengar. För att fullborda syllogismen kan vi dra slutsatsen att (3) företeelsen modern teknik inte kan förstås utan att inse hur beroende den är av ojämnt utbyte.

Senaste forskningsoutput

Alf Hornborg, 2021 jul 23, I: American Anthropologist.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Alf Hornborg, 2021 jul 18, Tillväxtparadigmet.

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Alf Hornborg, 2021 jun 1, I: Anthropological Theory. 21, 2, s. 206-227 22 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (287)