Allan Lugaajju

knuten till universitetet, Forskarassistent, Doktorsexamen

Forskning

Forskningsområden och nyckelord

Medicin och hälsovetenskap

Infektiös medicin

Malaria, parasit, immunitet, B-celler, antikroppar, molekylär genetik, värd-patogeninteraktioner