Almaz Yebio

Universitetslektor, Sångerska, Kördirigent, Pedagog, Musiklärarexamen, sång och rytmikfördjupning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Musik
  • Pedagogik
  • Lärande
  • Pedagogiskt arbete
  • Scenkonst

Nyckelord

  • jazz, kör, metodik, improvisation, Sång, röstvård, logopedi, pedagogik

Undervisning

Jazzsång, improvisation, jazzensemble, kör, körledning, metodik

Yrkesarbete

Artist med kontinuerlig skivutgivning, kördirigent, arrangör, kompositör.