Alva Zalar

Doktorand, Masterexamen, Kandidatexamen

Forskning

Jag är doktorand på Institutionen för arkitektur och byggd miljö samt en del av Lunds universitets forskarskola Agenda 2030. 

Mitt doktorandprojekt handlar om tonåringars vardagsliv i 'hållbara stadsutvecklingsprojekt'. Jag tar hjälp av performativitetsteori (med utgångspunkt i Judith Butlers arbete) för att förstå det rumsliga vardagslivet i relation till det kroppsliga, sociala, politiska och institutionella. Mitt fältarbete görs i Hyllie, Malmös största stadsutvecklingsprojekt. Jag förstår Hyllie i kontexten av stadsplanering och urban design som befinner sig inom ett ramverk av en tillväxtorienterad politisk ekonomi och samtidigt ämnar ha en 'hållbarhetsprofil' och positivt inverka på stadens invånares sociala förhållanden.   

Senaste forskningsoutput

Märit Jansson, Alva Zalar, Elin Pritzel Sundevall & Thomas B. Randrup, 2020 okt 23, I : Frontiers in Sustainable Cities. 2, s. 1-12 12 s., 565418.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1)