Alva Zalar

Doktorand, Masterexamen, Kandidatexamen

Forskning

Jag är doktorand på Institutionen för arkitektur och byggd miljö samt en del av Lunds universitets tvärdisciplinära forskarskola Agenda 2030. 

Mitt doktorandprojekt handlar om att upptäcka mikro-praktiker i förorten som kan förstås som nedväxt-orienterade. Utforskandet av konceptet ekonomisk nedväxt (degrowth) kompletteras också med ett intersektionellt perspektiv.