Ana Maria Vargas Falla

Forskning

Forskningsområden

  • Reglering av informella arbetare
  • Lag och mänsklig utveckling
  • Sociala normer och samhällsengagemang

Pågående forskning

Hur påverkar rättsliga institutioner livet för informella arbetare? Forskningen undersöker vilka alternativa bestämmelser som kan hjälpa informella arbetare att förbättra sina arbetsvillkor och i slutändan deras socioekonomiska situation.

Två fall ska studeras: formaliserade gatuförsäljare och informella cykel-taxis (rickshaws) i Bogotá, Colombia. Syftet är att förklara betydelsen av alternativa former av reglering jämfört med  traditionell formalisering. Lagen kan spela en samordnande roll medan informell reglering fortsätter att råda.

Genom att samarbeta med de två organisationer som reglerar det dagliga livet för dessa arbetstagare och deras företag, kan rättsliga institutioner hålla en samordnande roll och bli mer effektiva i att reglera det offentliga rummet i Bogotá istället för att försöka föra en detaljerad kontroll över det, vilket ofta kriminaliserar dessa aktiviteter.

Resultaten bidrar till debatten om rättsliga institutioners roll i utvecklingsländerna, där idéer om modernisering har drivit igenom formaliseringsreformer som utesluter de mest utsatta grupperna i samhället.

Senaste forskningsoutput

Ana Maria Vargas Falla & Valencia Mosquera, S., 2019, I : International Development Planning Review. 41, 1, s. 85-105

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ana Maria Vargas Falla, 2017 jun 7, (Submitted) Congress of Italian Geographers.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Ana Maria Vargas Falla, 2017, Regulating for Equitable and Job-Rich Growth. Fenwick, C. & Van Goethem, V. (red.). Geneva: Edward Elgar Publishing, s. 195-213

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (12)