Anamaria Dutceac Segesten

UniversitetslektorTidigare namn: Anamaria Dutceac

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap
  • Mänsklig interaktion med IKT
  • Humaniora

Nyckelord

Forskning

Jag är en statsvetare som jobbar inom Europastudier med särskilt intresse för demokratifrågor, politisk kommunikation och kollektiv identitet. Efter att ha studerat nationella och etniska identiteter riktar jag min forskning idag mot frågor kring transnationella identiteter, såsom den europeiska, och dess manifestation inom politik. Särskilt fokus lägger jag på sociala mediers inflytande på polariseringsprocesser i EU och USA. Jag intresseras allmänt av demokrati, deltagande och digitalisering.

Senaste forskningsoutput

Anamaria Dutceac Segesten, 2018 dec 27, Sydsvenska Dagbladet, Debatt 1 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (30)