Anders Beckman

Universitetslektor, distrikt.läkare, Docent
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2019
 2. 2018
 3. Effects of a multifaceted intervention QI program to improve ICU performance

  Ersson, A., Anders Beckman, Johan Jarl & Jonas Borell, 2018 nov 7, I : BMC Health Services Research. 18, 1, 838.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Fractures among patients with dizziness: A ten-year follow-up

  Eva Ekvall Hansson & Anders Beckman, 2018 feb 2, I : BMC Geriatrics. 18, 1, 4 s., 35.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. 2017
 6. Correlation of seminar attendance and written examinations in medical education

  Anders Beckman & Patrik Midlöv, 2017 sep 25, I : Journal of Medical Education and Training. 1, 4, s. 1-4 020.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. 2016
 8. 2015
 9. Extended score interval in the assessment of basic surgical skills.

  Stefan Acosta, Sevonius, D. & Anders Beckman, 2015, I : Medical Education Online. 20, 25819.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Is the association between physical activity and healthcare utilization affected by self-rated health and socio-economic factors?

  Rocca, P., Anders Beckman, Eva Ekvall-Hansson & Ohlsson, H., 2015, I : BMC Public Health. 15, 1, 737.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Quality of Research Projects in Medical Education – Does Extended Time Lead to Higher Quality?

  Eva Ekvall Hansson, Margareta Troein & Anders Beckman, 2015, I : Education. 5, 1, s. 20-25

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. 2014
 13. Stroke and unsteadiness - A cross-sectional study from primary health care.

  Eva Ekvall-Hansson, Anders Beckman, Näslund, A., Persson, S., Janson, S. & Margareta Troein, 2014, I : NeuroRehabilitation. 34, 2, s. 221-226

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. 2013
 15. 2012
 16. Hälsoval Skåne : fler besöker allmänläkare, färre går till specialist

  Anders Beckman & Anders Anell, 2012, I : Läkartidningen. s. 2-3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. 2011
 18. Choice of primary care provider: Results from a population survey in three Swedish counties.

  Anna Glenngård, Anders Anell & Anders Beckman, 2011, I : Health Policy. 103, 1, s. 31-37

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. Impact of comorbidity on the individual's choice of primary health care provider.

  Andrzej Zielinski, Håkansson, A., Anders Beckman & Anders Halling, 2011, I : Scandinavian Journal of Primary Health Care. 29, s. 104-109

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Structured feedback to undergraduate medical students: 3 years' experience of an assessment tool.

  Haffling, A-C., Anders Beckman & Gudrun Edgren, 2011, I : Medical Teacher. 33, 7, s. E349-E357

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. 2010
 22. Alla läkare behöver basal vetenskaplig skolning

  Håkansson, A., Anders Beckman, Eva Ekvall-Hansson & Patrik Midlöv, 2010, I : Läkartidningen. 107, 40, s. 2396-2400

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Effect of vision, proprioception, and the position of the vestibular organ on postural sway.

  Eva Ekvall-Hansson, Anders Beckman & Håkansson, A., 2010, I : Acta Oto-Laryngologica. 130, s. 1358-1363

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Many fathers visit the child health care centre, but few take part in parents' groups.

  Hallberg, A-C., Anders Beckman & Håkansson, A., 2010, I : Journal of Child Health Care. Jul 1, s. 296-303

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Students' reflections in a portfolio pilot: Highlighting professional issues.

  Haffling, A-C., Anders Beckman, Pahlmblad, A. & Gudrun Edgren, 2010, I : Medical Teacher. 32, 12, s. E532-E540

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. 2009
 27. Portfolioexamination i allmänmedicin - ett lyckat pilotprojekt

  Haffling, A-C., Anders Beckman, Pahlmblad, A. & Håkansson, A., 2009, proceedings Utvecklingskonferens Lunds universitet 2009. Sonesson, A. & Amnér, G. (red.). Lednings- och kompetensutveckling/CED, s. 68-76 9 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 28. 2008
 29. Fördelning av psykisk ohälsa och sjukvårdsresurser i Malmö, Region Skåne

  Juan Merlo, Ohlsson, H., Martin Lindström, Rosvall, M., Liljeberg, A., Anders Beckman & Holm, H., 2008, Migration och psykisk ohälsa. Östman, M. (red.). Malmö: Malmö högskola, (FoU Rapport; nr. 3).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 30. 2007
 31. Fathers and their children's health: a telephone interview study

  Hallberg, A-C., Kristiansson, R., Anders Beckman, Petersson, K., Lennart Råstam & Håkansson, A., 2007, I : Acta Pædiatrica. 96, 7, s. 1083-1087

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Utbildning av handledare fördjupar undervisningen i samtalsmetodik. Bättre effekt om lärarna fått samma utbildning som de studerande

  Wingren, M., Haffling, A-C., Anders Beckman & Håkansson, A., 2007, I : Läkartidningen. 104, 16, s. 1230-1233

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. 2006
 34. Infection prevention at day-care centres: Feasibility and possible effects of intervention

  Katarina Hedin, Petersson, C., Cars, H., Anders Beckman & Håkansson, A., 2006, I : Scandinavian Journal of Primary Health Care. 24, 1, s. 44-49

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. 2005
 36. God vård på lika villkor vid hjärtinfarkt i dagens Sverige: Geografiska skillnader i dödlighet utan betydelse för den enskilda patienten

  Juan Merlo, Håkansson, A., Anders Beckman, Lindblad, U., Martin Lindström, Ulf G. Gerdtham & Lennart Råstam, 2005 jan 10, I : Lakartidningen. 102, 1-2, s. 20-23 4 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Country of birth and socioeconomic disparities in utilisation of health care and disability pensions - a multilevel approach

  Anders Beckman, 2005, Department of Clinical Sciences, Lund University. 142 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 38. God vård på lika villkor vid hjärtinfarkt i dagens Sverige. Geografiska skillnader i dödlighet utan betyd

  Juan Merlo, Håkansson, A., Anders Beckman, Lindblad, U., Martin Lindström, Ulf Gerdtham & Lennart Råstam, 2005, I : Läkartidningen. 102, 1-2, s. 20-23

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Research methods courses as a mean of developing academic general practice

  Håkansson, A., Anders Beckman, Eva Ekvall-Hansson, Juan Merlo & Månsson, N-O., 2005, I : Scandinavian Journal of Primary Health Care. s. 132-136

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. 2004
 41. 2003
 42. Enkät till läkarstuderande: vad skall du bli när du blir stor?

  Anders Beckman, Haffling, A-C. & Håkansson, A., 2003, I : Läkartidningen. 100, 9, s. 719-720

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. Läkarutbildningen i Lund aktiverar både studenter och lärare. Ökad tonvikt på allmänmedicinen

  Haffling, A-C., Anders Beckman & Håkansson, A., 2003, I : Läkartidningen. 100, 8, s. 604-609

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. Romanfigurer ger liv åt tentans patientfall

  Håkansson, A., Haffling, A-C., Anders Beckman, Jakobsson, K. & Löwenhielm, P., 2003, I : Läkartidningen. 100, 43, s. 3425-7

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. Social inequalities in health- do they diminish with age? Revisiting the question in Sweden 1999.

  Juan Merlo, Ulf Gerdtham, Lynch, J., Anders Beckman, Norlund, A. & Lithman, T., 2003, I : International Journal for Equity in Health. 2, 1, s. 2-2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. 2002
 47. Påverkas handledarna av utbildning? Utvärdering av åtta års kursverksamhet för läkare

  Jaenson, E., Håkansson, A., Anders Beckman, Blomquist, P. & Marke, S., 2002, I : Läkartidningen. 99, 3, s. 176-179

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. 1984
 49. Carbon dioxide elimination from each lung during endobronchial anaesthesia. Effects of posture and pulmonary arterial pressure

  Werner, O., Malmkvist, G., Anders Beckman, Stahle, S. & Nordström, L., 1984, I : British Journal of Anaesthesia. 56, 9, s. 995-1001

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 50. Gas exchange and haemodynamics during thoracotomy

  Werner, O., Malmkvist, G., Anders Beckman, Stahle, S. & Nordström, L., 1984, I : British Journal of Anaesthesia. 56, 12, s. 1343-1350

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift