Anders Bjartell

Professor, överläkare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

Forskning

Prostatacancer blir allt vanligare och i år beräknas ca 10 000 nya fall i Sverige. PSA blodprov som idag används för diagnostik har låg specificitet att prognosbedöma tumörer. Vi behöver bättre metoder för att på ett tidigt stadium identifiera de cancrar som är aggressiva från majoriteten av tumörerna som är av beskedligare natur. Vi behöver också förbättra våra metoder att följa sjukdomen över tiden och att utvärdera dagens behandlingsmetoder samt utveckla nya. Vi utför patientnära prostatacancerstudier inom ett lokalt multidisciplinärt nätverk och med internationella samarbetspartner. Vi utvecklar nya behandlingar av aggressiva tumörer som testas i djurmodeller där tumörtillväxt och spridning kan följas med ny avancerad teknologi. Målet är att testa på patienter i kommande kliniska prövningar. Vårt långsiktiga mål är att minska sjuklighet och dödlighet i prostatacancer genom att utnyttja biomarkörer för prognosbedömning och för att individualisera behandlingen i relation till sjukdomens naturalförlopp.

Utvald forskningsoutput

Anders Bjartell, Hikmat Al-Ahmadie, Angel M. Serio, James A. Eastham, Scott E. Eggener, Samson W. Fine, Lene Udby, William L. Gerald, Andrew J. Vickers, Hans Lilja, Victor E. Reuter & Peter T. Scardino, 2007, I: Clinical Cancer Research. 13, 14, s. 4130-4138

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Scott A. Tomlins, Daniel R. Rhodes, Jianjun Yu, Sooryanarayana Varambally, Rohit Mehra, Sven Perner, Francesca Demichelis, Beth E. Helgeson, Bharathi Laxman, David S. Morris, Qi Cao, Xuhong Cao, Ove Andren, Katja Fall, Laura Johnson, John T. Wei, Raja B. Shah, Hikmat Al-Ahmadie, James A. Eastham, Scott E. Eggener & 12 andra, Samson W. Fine, Kristina Hotakainen, Ulf-Hakan Stenman, Alex Tsodikov, William L. Gerald, Hans Lilja, Victor E. Reuter, Phillip W. Kantoff, Peter T. Scardino, Mark A. Rubin, Anders Bjartell & Arul M. Chinnaiyan, 2008, I: Cancer Cell. 13, 6, s. 519-528

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Rebecka Hellsten, Martin Johansson, Anna K Dahlman, Olov Sterner & Anders Bjartell, 2011, I: PLoS ONE. 6, 7, e22118.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Katharina Braun, Daniel D Sjoberg, Andrew J Vickers, Hans Lilja & Anders Bjartell, 2015, I: European Urology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (273)