Anders Gottsäter

Professor, överläkare, MD, PhD

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi
  • Endokrinologi och diabetes
  • Kirurgi

Nyckelord

  • aortaaneurysm, perifer artärsjukdom, diabetes mellitus

Forskning

Typ 2 diabetes mellitus (T2DM) som föreligger hos 350 milj individer är en viktig riskfaktor för ateroskleros (åderförkalkningssjukdom) i bland annat halsens och nedre extremiteternas pulsådror (carotis- respektive benartärer). Däremot förefaller T2DM paradoxalt nog innebära en minskad risk för en annan viktig och livshotande kärlsjukdom; bråck på stora kroppspulsådern (abdominellt aortaaneurysm, AAA).

Svenska patienter som genomgår kärlkirurgi för AAA eller ateroskleros i carotis- och benartärer (perifer artärsjukdom, PAD) registreras i det svenska kärlregistret, Swedvasc, och uppföljs efter en och 12 månader avseende överlevnad, amputation och komplikationer.

Vi har tillgång till data från 33564 opererade patienter. Svenska diabetespatienter registreras i Nationella Diabetesregistret (NDR); vi har tillgång till data från 568241 diabetespatienter. Projektet som drivs i samarbete med Registercentrum Västra Götaland innebär samkörning av dessa register,
genererande information om risken för operationskrävande carotisateroskleros, PAD och AAA hos
diabetespatienter jämför med individer utan diabetes, matchade för kön, ålder och geografisk bakgrund.

Dessutom kan utvärderas vilka faktorer som predikterar utveckling av operationskrävande AAA hos patienter med T2DM, och dessa kan jämföras med motsvarande riskfaktorer för operationskrävande carotisateroskleros och PAD.
Dessutom utvärderas betydelsen av diabetes mellitus för resultaten av kärlkirurgi hos patienter med
carotisateroskleros respektive PAD och AAA. I ett sidoprojekt utvärderas dessutom betydelsen av störningar i sockermetabolism för aortastelhet hos 65 åriga män med och utan AAA.

Senaste forskningsoutput

Soumia Taimour, Anders Gottsäter, Amra Jujic & Peter M Nilsson, 2021 mar 1, I: Journal of Hypertension.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (202)