Anders Hylmö

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi

Nyckelord

  • Vetenskapssociologi, Forskningspolitik, Sociologisk teori

Forskning

Jag är postdoktor i forskningspolitik och arbetar för närvarande i projektet Värdet av centrumsatsningar som undersöker de långsiktiga effekterna av excellenscentrum inom programmen Vinn Excellence och Berzeliicentra.

Mina forskningsintressen ligger i gränslandet mellan forskningspolitik och vetenskapssociologi. Jag intresserar mig särskilt för kopplingar mellan den vetenskapliga kunskapens institutionella och sociala sidor (forskningens organisation, finansieringsmönster, kvalitetsbedömning, forskarutbildning, etc.) och dess epistemiska aspekter, det vill säga: hur påverkar olika förutsättningar för och sätt att organisera forskning den kunskap som produceras?

Hösten 2018 disputerade jag i Sociologi på den vetenskapssociologiska avhandlingen Disciplined Reasoning. Där undersökte jag hur ett visst sätt att tänka och arbeta på, en vetenskaplig stil, har kommit att dominera den moderna svenska nationalekonomin och hur den stabiliserats inom ramarna för den akademiska disciplinenen. Jag intresserar mig speciellt för hur denna vetenskapliga stil reproduceras genom socialisering inom forskarutbildningar, och genom att gränser aktivt upprätthålls mot andra discipliner och andra vetenskapliga ansatser, däribland så kallad heterodox ekonomi. Jag visar också hur förändrad vetenskaplig kvalitetsbedömning är kopplat till vetenskapliga stilar i en analys av den ökande användningen av rankningar av topptidskrifter i sakkunnigutlåtanden inom nationalekonomin.

Jag är delaktig i samarbeten bland annat inom ramen för kunskapsplattformen Making Universities Matter (MUM) med forskare från Lund och KTH.

Jag ingår också i det internationella 8-åriga forskningsprojektet R-QUEST, baserat vid NIFU i Oslo. Projektet är en komparativ studie av institutionaliserade förståelser , bedömningar och förutsättningar för kvalitet i forskning, baserat på empiriska fallstudier av tre forskningsfält (partikelfysik, kardiologi och nationalekonomi) i fem europeiska länder.

Undervisning

Senaste forskningsoutput

Anders Hylmö, 2020 mar 13, Fronesis, 64-65, s. 108-118 11 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Kalle Eriksson & Anders Hylmö, 2020 mar, Fronesis, 64-65, s. 8-18 11 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Anders Hylmö, 2019 dec 12, Forskningspolitik för en kunskapsoberoende värld: samling för samverkan. Ramsten, A-C. & Benner, M. (red.). Stockholm: Vinnova, s. 60-81 22 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

Visa alla (14)