Anders Hylmö

Postdoktor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi

Nyckelord

  • Vetenskapssociologi, Forskningspolitik, Sociologisk teori

Forskning

Jag är postdoktor i forskningspolitik och arbetar för närvarande i projektet Värdet av centrumsatsningar som undersöker de långsiktiga effekterna av excellenscentrum inom programmen Vinn Excellence och Berzeliicentra.

Mina forskningsintressen ligger i gränslandet mellan forskningspolitik och vetenskapssociologi. Jag intresserar mig särskilt för kopplingar mellan den vetenskapliga kunskapens sociala (forskningens organisation, finansieringsmönster, kvalitetsbedömning, forskarutbildning, etc.) och epistemiska aspekter, dvs hur olika sätt att producera kunskap påverkar vilket slags kunskap som produceras.

Hösten 2018 disputerade jag i Sociologi på den vetenskapssociologiska avhandlingen Disciplined Reasoning. Där undersökte jag hur ett visst sätt att tänka och arbeta på, en vetenskaplig stil, har kommit att dominera den moderna svenska nationalekonomin och hur den stabiliserats inom ramarna för den akademiska disciplinenen. Jag intresserar mig speciellt för hur denna vetenskapliga stil reproduceras genom socialisering inom forskarutbildningar, och genom att gränser aktivt upprätthålls mot andra discipliner och andra vetenskapliga ansatser, däribland så kallad heterodox ekonomi. Jag visar också hur förändrad vetenskaplig kvalitetsbedömning är kopplat till vetenskapliga stilar i en analys av den ökande användningen av rankningar av topptidskrifter i sakkunnigutlåtanden inom nationalekonomin.

Undervisning

Senaste forskningsoutput

Anders Hylmö, 2018 sep, Lund University. 345 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Anders Hylmö & Lamont, M., 2018 jun 26, I : Sociologisk Forskning. 56, 2, s. 167-179 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Gunnar Olofsson & Anders Hylmö, 2017 jun 8, I : Arkiv - Tidskrift för samhällsanalys. 8, s. 9-12 4 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (11)