Anders Jacobsson

knuten till universitetet

Senaste forskningsoutput

Roland Akselsson, Anders Jacobsson, Börjesson, M., Åsa Ek & Enander, A., 2012, I : Work: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation. 41, s. 3216-3222

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anders Jacobsson, Börjesson, M., Åsa Ek, Enander, A., Petersen, K. & Roland Akselsson, 2011, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 20 s. (Publikationsnummer MSB354)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (8)