Anders Jarlert

Seniorprofessor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2015
 2. Commission Internationale d'Histoire et d'Études du Christianisme

  Anders Jarlert (Mottagare), 2015

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserUtnämning

 3. 2013
 4. Axel Hirschs pris

  Anders Jarlert (Mottagare), 2013

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 5. 2011
 6. Teologie hedersdoktor

  Anders Jarlert (Mottagare), 2011

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserHedersutmärkelse (nationell/internationell)

 7. 2010
 8. Kungl. Patriotiska sällskapets stora guldmedalj för betydande gärning

  Anders Jarlert (Mottagare), 2010

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 9. 2009
 10. Prost honoris causa

  Anders Jarlert (Mottagare), 2009

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserHedersutmärkelse (nationell/internationell)

 11. 2006
 12. Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

  Anders Jarlert (Mottagare), 2006

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserUtsedd som ledamot i lärda samfund/sällskap

 13. 2002
 14. Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund

  Anders Jarlert (Mottagare), 2002

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserUtsedd som ledamot i lärda samfund/sällskap

 15. 1996
 16. Vetenskapssocieteten i Lund

  Anders Jarlert (Mottagare), 1996

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserUtsedd som ledamot i lärda samfund/sällskap

 17. 1986
 18. Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg

  Anders Jarlert (Mottagare), 1986

  Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserUtsedd som ledamot i lärda samfund/sällskap