Anders Jarlert

Seniorprofessor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2019
 2. Ärkebiskop Erling Eidems homiletiska kvarlåtenskap i Uppsala Universitetsbibliotek

  Anders Jarlert, 2019 dec, I : Kyrkohistorisk årsskrift. 119, s. 189-190 2 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Carl Gustaf Andréns bibliografi 1987–2019

  Anders Jarlert, 2019 dec, I : Kyrkohistorisk årsskrift. 119, s. 17-22 6 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 4. Ingmar Brohed 3 januari 1940–27 mars 2019

  Anders Jarlert, 2019 dec, I : Kyrkohistorisk årsskrift. 119, s. 23-25 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Ingmar Broheds bibliografi 2005–2018

  Anders Jarlert, 2019 dec, I : Kyrkohistorisk årsskrift. 119, s. 26-27

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 6. Klangen som fördjupar dramat: Musikestetik, nationalsocialism och synagogalt röstideal

  Anders Jarlert, 2019 dec, Musik och politik. Palm, A. & Stenström, J. (red.). Göteborg: Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, s. 97-102 6 s. (Symposier på Krapperups borg; vol. 1100-7095, nr. 11).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Kyrkohistoriens nu

  Anders Jarlert, 2019 dec, I : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 95, 4, s. 237-253 17 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Kyrkohistorisk årsskrift 2019

  Anders Jarlert, 2019 dec, I : Kyrkohistorisk årsskrift. 119, s. 9-11 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 9. The Old Testament Apocrypha in Early Modern Lutheran Musical Culture

  Anders Jarlert, 2019 sep, Celebrating Lutheran Music: Scholarly Perspectives at the Quincentenary. Schildt, M., Lundberg, M. & Lundblad, J. (red.). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, s. 169-175 6 s. (Studia musicologica Upsaliensia, Nova series ; vol. Nova Series 29).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. Ett femte evangelium - utan evangelist!

  Anders Jarlert, 2019 maj, Svensk Pastoraltidskrift, 2019, 10, s. 306-306 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 11. Reformationen i Tyskland och Sverige - en haltande jämförelse III

  Anders Jarlert, 2019 maj, Svensk Pastoraltidskrift, 2019, 19, s. 558-562 5 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 12. Ingmar Brohed Minnesord

  Anders Jarlert & Samuel Byrskog, 2019 apr 26, Göteborgs-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 13. Ingmar Brohed minnesord

  Anders Jarlert & Samuel Byrskog, 2019 apr 10, Svenska Dagbladet, Stockholm.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 14. Minnesord om Ingmar Brohed

  Anders Jarlert & Samuel Byrskog, 2019 apr 7, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 15. Reformationen i Tyskland och Sverige - en haltande jämförelse II

  Anders Jarlert, 2019 apr, Svensk Pastoraltidskrift, 2019, 18, s. 530-533 4 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 16. Malmös reformator - Skånes reformator - Malmöreformator? Claus Mortensen och historiebruket

  Anders Jarlert, 2019 mar, Reformationen i Malmö-Lund-Köpenhamn. Jarlert, A. (red.). Lund: Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv, s. 147-153 (Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis; vol. 63).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Reformationen i Lund-Malmö-Köpenhamn

  Anders Jarlert (red.), 2019 mar, Lund: Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv. 160 s. (Bibliotheca historico-ecclesiastica lundensis; vol. 63)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 18. Superintendenten Andreas Johannis Prytz: en kortbiografi

  Anders Jarlert, 2019 feb, En utfärdspredikan över Johan Hindrickson Rytter till Levene och Bestorp 1644 . Prytz, A. J. & Hagberg, J. (red.). Skara: Skara stiftshistoriska sällskap, Vol. 95. s. 25–36 12 s. (Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie; nr. 95).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Göteborgs stifts herdaminne 1620−1999: IV. Orusts och Tjörns, Vikornes södra och norra kontrakt

  Anders Jarlert, Sjögren, B. O. T. & Johansson, A-B., 2019 jan, Göteborg: Göteborgs stifthistoriska sällskap/Tre Böcker Förlag AB. 706 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 20. 2018
 21. Bot och kyrkorätt

  Anders Jarlert, 2018, Kontinuitet och förnyelse. Hagberg, M. (red.). Skellefteå: Artos & Norma, s. 58-70 (Arbetsgemenskapen Kyrklig förnyelses årsbok; vol. 2017).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. Daniel Cederberg i Ukraina och Polen eller När hjälpen misstyds

  Anders Jarlert, 2018, Nordisk Östmission, 2018, 2, s. 6-11.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 23. De-sacralisation and new »Sacralisation« of religious buildings

  Anders Jarlert, 2018, I : Kirchliche Zeitgeschichte. 31, 2, s. 390-397 8 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 24. Göran Gustafsson 1936–2018

  Anders Jarlert, Alexander Maurits & Samuel Byrskog, 2018, Svenska Dagbladet, Stockholm, 2018, 19 augusti, s. 37.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 25. Göteborgs kyrkliga samfällighet – ett 134-årigt samarbetsprojekt går i graven

  Anders Jarlert, 2018, Svensk Pastoraltidskrift, 2018, 17, s. 489-494.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 26. [Inledning] Kyrkohistorisk årsskrift 2018

  Anders Jarlert, 2018, I : Kyrkohistorisk årsskrift. 2018, s. 9-12

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Kyrka, bild och tro

  Anders Jarlert, 2018, Mellan himmel och helvete. Bemålade kyrktak i Göteborgs stift 1697–1812. Nyström Rudling, K. (red.). Karlstad: Votum, s. 18-21

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Minnesord om Göran Gustafsson

  Anders Jarlert, Alexander Maurits & Byrskog, S., 2018, Sydsvenskan, 2018, 17 augusti.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 29. Recension av Anssi Ollilainen, Bo Giertz om prästämbetet. Uppdragets teologi

  Anders Jarlert, 2018, I : Kyrkohistorisk årsskrift. 2018, s. 204-216 13 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 30. Recension av Erik Bodensten, Politikens drivfjäder. Frihetstidens partiberättelser och den moralpolitiska logiken

  Anders Jarlert, 2018, I : Kyrkohistorisk årsskrift. 2018, s. 174-176 2 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 31. Recension av Michael Marissen, Bach & God

  Anders Jarlert, 2018, I : Kyrkohistorisk årsskrift. 2018, s. 124-125 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 32. Recension av Therese Zachrisson, Mellan fromhet och vidskepelse. Materialitet och religiositet i det efterreformatoriska Sverige

  Anders Jarlert, 2018, I : Kyrkohistorisk årsskrift. 2018, s. 165-167 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 33. Reformation & revolution: föredrag från symposiet 25 april 2017

  Anders Jarlert (red.), 2018, Lund: Kungliga Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. 107 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 34. Reformationen som teologisk eller politisk revolution?

  Anders Jarlert, 2018, Reformation och revolution: föredrag från symposiet 25 april 2017. Jarlert, A. (red.). Lund: Kungliga Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund, s. 9-25 17 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Rezension Magnus Nyman, Geschichte der Verlierer, Katholisches Leben in Schweden und Finnland von König Gustav Vasa bis Königin Christina

  Anders Jarlert, 2018, I : Theologische Revue. 2018, 5, s. 388-390 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 36. Vad trodde man på?

  Anders Jarlert, 2018, Göteborg de första 100 åren . Lindberg, B. (red.). Göteborg: Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg, s. 43-53 (Acta Regiae Societatis scientiarum et litterarum Gothoburgensis. Interdisciplinaria; vol. 16).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. 2017
 38. Nathan Söderblom and «nationalism»: Riga, Uppsala, and the Ruhr

  Anders Jarlert, 2017 dec 1, I : Kirchliche Zeitgeschichte. 30, 2, s. 368-375 8 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. In memoriam Pennti Laasonen: 24 december 1928-14 oktober 2016

  Anders Jarlert, 2017 dec, I : Kyrkohistorisk årsskrift. 1:117, s. 13-14

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. Kyrkohistorisk årsskrift 2017: Reformationen - mer än Luther

  Anders Jarlert, 2017 dec, I : Kyrkohistorisk årsskrift. 1:117, s. 9-12

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. Att med moderna medel bekämpa modernismen: Drottning Victoria (1862–1930) som exempel

  Anders Jarlert, 2017 nov, En annan riktning framåt: Modernitetskritik i Sverige under det långa 1800-talet. Halldorf, J. & Hedberg, A. (red.). Skellefteå: Artos & Norma, s. 157-181

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 42. Evangelische Ehepraxis: Die Kriegsehesachen in den schwedischen Domkapiteln von 1720 bis 1722

  Anders Jarlert, 2017 nov, Reformatio Baltica: Kulturwirkungen der Reformation in den Metropolen des Ostseeraums. Assel, H., Steiger, J. A. & Walter, A. E. (red.). De Gruyter, s. 817-824 (Texte und Studien zu Zentren der Kultur in der europäischen Neuzeit; vol. 2).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. Kyrkobyggnad och kyrkorum: Forskningsfrågor

  Anders Jarlert (red.), 2017 nov, Stockholm: Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien. (Konferenser; vol. 90)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 44. Kyrkolatinet i Sverige under 1800- och 1900-talen: Några reflektioner

  Anders Jarlert, 2017 nov, Humanitas: Festskrift till Arne Jönsson. Nilsson, A. M. H., Damtoft Poulsen, A. & Svensson, J. (red.). Göteborg: Makadam förlag, s. 778-789

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. Lunds universitet 350 år

  Anders Jarlert, 2017 nov, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 119, 4, s. 699–713

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. Nedsättelsepredikningar, utfärdstal, utfärdspredikningar, likpredikningar och orationer under den lutherska ortodoxins tid i Sverige

  Anders Jarlert, 2017 nov, Gunno Brynolphi Blutherus. En kort och enfaldig utfärdspredikan över Fru Margaretha Lilia 1646 . Hagberg, J. (red.). Skara: Skara stiftshistoriska sällskap, s. 13-27 (Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie; vol. 91).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 47. Writing existential biographies as ecclesiastical history

  Anders Jarlert, 2017 okt, Spiritual and Ecclesiastical Biographies: Research, Results, and Reading. Jarlert, A. (red.). Stockholm: Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien, s. 233-240 (Konferenser; vol. 94).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 48. Minnesord om Bertil Rehnberg

  Anders Jarlert, 2017 aug 27, Sydsvenskan.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 49. Orthodoxie und Pietismus: der schwedische Sonderweg (1648–1750)

  Anders Jarlert, 2017 apr 11, Der Luthereffekt: 500 Jahre Protestantismus zwischen den Kulturen der Welt. München: Hirmer Verlag, s. 98-106 9 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 50. Orthodoxy and Pietism: Sweden’s Separate Path, 1648-1750

  Anders Jarlert, 2017 apr 11, The Luthereffect. Protestantism – 500 Years in the World. Berlin: Hirmer Verlag, s. 98-106

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Föregående 1 2 3 4 5 6 Nästa