Anders Jeppsson

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
  • Socialantropologi
  • Medicinsk etik

Forskning

Anders Jeppsson är läkare, specialist i allmänmedicin och socialmedicin, och disputerade 2004 på en avhandling om hälsosektorreformer i Afrika. Han har också avancerade utbildningar i folkhälsovetenskap och i socialantropologi, särskilt medicinsk antropologi.

Anders Jeppsson har varit verksam som distriktsläkare och primärvårdschef i nordsvensk glesbygd. Under denna period var han bland annat aktiv för att utveckla sjukvård för särskilt sårbara människor, som människor med kroniska sjukdomar, människor i livets slutskede, asylsökande och flyktingar. Han verkade under 15 år som rådgivare på regeringsnivå i hälsofrågor i olika länder i Afrika, främst Zambia, Etiopien, Uganda och Tanzania, och har också varit verksam på Jamaika. Han har lång erfarenhet av arbete med internationella och bilaterala organ som WHO, Världsbanken, Unicef, UNFPA, Sida och Danmarks utrikesministerium (Danida).

Anders Jeppsson är idag verksam som allmänläkare och har ett forskningsintresse som fokuserar på värdefrågor i sjukvården,  där etik, historia och filosofi möts i den dagliga verksamheten, såväl i den individuella kontakten med patienten, som på befolkningsnivå. 

Sedan 2012 har han varit aktivt engagerad i att arrangera öppna seminarier om olika aspekter ur medicinens historia och medicinsk humaniora vid universitetet.

 

 

Senaste forskningsoutput

Anders Jeppsson, 2019, I : International Journal of AIDS. 1, 1, s. 15-19

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anders Jeppsson, 2017 nov 1, I : Journal of the International Association of Providers of AIDS Care. 16, 6, s. 519-522 4 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Anders Jeppsson, 2016, I : Läkartidningen. 113, 12-13

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Visa alla (20)