Anders Nilsson

Professor emeritus,

Professor emeritus

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Nyckelord

  • utbildning, Arbetsmarknad, yrkesutbildning, läs- och skrivkunnighet

Forskning

Min forskning har, med lite olika inriktningar, handlat om samband mellan utbildning, arbetsmarknad och ekonomisk och social förändring. Eftersom den historiska, långsiktiga dimensionen hela tiden varit viktig kan man också säga att forskningen handlat om ”utbildningens ekonomiska historia”. Sedan slutet av nittiotalet har jag framförallt bedrivit forskning om yrkesutbildning, inte minst om lärlingsutbildning som ett alternativ i gymnasieskolan. Tidigare forskning har handlat om läs- och skrivkunnighetens utveckling i samband med den stora jordbruksomvandlingen i Sverige under artonhundratalets första hälft. Sammanfattningsvis har min forskning berört långa tidsperspektiv på utbildningens villkor och resultat för breda folkgrupper.

Undervisning

Jag har undervisat på alla nivåer från grundläggande utbildning till forskarutbildning. Kurserna har handlat om allt från allmän ekonomisk historia till specialiseringar inom humankapital. utbildning och arbetsmarknad

Senaste forskningsoutput

Peter Håkansson & Anders Nilsson, 2019, I: Scandinavian Economic History Review. 67, 2, s. 132-153

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tobias Karlsson, Fay Lundh Nilsson & Anders Nilsson, 2018, I: Nordic Journal of Educational History. 5, 1, s. 27-50

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Etsuo Yokoyama & Anders Nilsson, 2016 maj, I: Essays in Economic & Business History. 34, s. 136-164 29 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (56)