Anders Ohlsson

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Litteraturvetenskap

Forskning

Jag är professor i litteraturvetenskap.

Min forskning är främst inriktad mot litteraturens roll och funktion i offentligheten.

För närvarande är jag forskningsledare för det flervetenskapliga projektet SHARP - Shared Reading after Pain Rehabilitation - som hör hemma i forskningsfältet medical/health humanities. Projektet undersöker det upplevda värdet bland personer som behandlas för kronisk smärta av att delta i en litteraturcirkel med gemensam högläsning och diskussion av litteratur.

Mellan 2013 och 2017 ingick jag in en forskargrupp som arbetade med det av Riksbankens jubileumsfond finansierade projektet "Negotiating Literary Value: Sweden 2013", där vi har undersökt hur litterärt värde konstrueras och förhandlas fram bland olika aktörer på det litterära och mediala fältet.

Jag undervisar inom svensklärarutbildningen och handleder examensarbeten där samt inom det internationella masterprogrammet Litteratur, Kultur och Medier (LKM).

Forskning

Senaste forskningsoutput

Anders Ohlsson, 2021 maj 28, Från Strindberg till Storytel: Korskopplingar mellan ljud och litteratur. Pennlert, J. & Ilshmmar, L. (red.). Göteborg: Daidalos, s. 327-352

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Anders Ohlsson & Torbjörn Forslid, 2020, Litteraturvetenskap I. Schottenius Cullhed, S., Hedberg, A. & Svedjedal, J. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, s. 247-268 22 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Anders Ohlsson, 2020, I: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning. 140, s. 358–363

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Visa alla (77)