Anders Ohlsson

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Litteraturvetenskap

Forskning

Jag är professor i litteraturvetenskap.

Min forskning är främst inriktad mot litteraturens roll och funktion i offentligheten.

För närvarande är jag forskningsledare för det flervetenskapliga projektet SHARP - Shared Reading after Pain Rehabilitation - som hör hemma i forskningsfältet medical/health humanities. Projektet undersöker det upplevda värdet bland personer som behandlas för kronisk smärta av att delta i en litteraturcirkel med gemensam högläsning och diskussion av litteratur.

Mellan 2013 och 2017 ingick jag in en forskargrupp som arbetade med det av Riksbankens jubileumsfond finansierade projektet "Negotiating Literary Value: Sweden 2013", där vi har undersökt hur litterärt värde konstrueras och förhandlas fram bland olika aktörer på det litterära och mediala fältet.

Jag undervisar inom svensklärarutbildningen och handleder examensarbeten där samt inom det internationella masterprogrammet Litteratur, Kultur och Medier (LKM).

Forskning

Senaste forskningsoutput

Anders Ohlsson & Torbjörn Forslid, 2019 sep 2, (Submitted) Handbok i litteraturvetenskap. Svedjedal, J., Hedberg, A. & Schottenius Cullhed, S. (red.). Lund: Studentlitteratur AB

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Anders Ohlsson, 2019 maj 27, (Submitted) I : Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Visa alla (76)