Anders Palm

Expert

Forskning

Medicin som humaniora är den övergripande rubriken för mitt uppdrag att i undervisning och forskning befrämja Medical Humanities som ett profilområde för Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Ämnesområdet introduceras nu successivt på läkarprogrammet från termin 1. På avancerad nivå (termin 10/11) ges kursen ”Kroppen i humanioraperspektiv” med litteratur, film och konst som reflexionsunderlag och forskningsmaterial. I Läkartidningen publiceras under 2010-2011 en serie artiklar inom Medical Humanities av unga lundamedicinare, baserade på deras examensarbeten. På uppdrag av Krapperupsstiftelsen planeras ett vetenskapligt tredagarssymposium, som under rubriken Medicin som humaniora kommer att äga rum den 6-7-8 juni 2012 på Krapperups slott.

Senaste forskningsoutput

Katarina Bernhardsson, Anders Palm & Nilsson, T., 2015, Att mötas i hälso- och sjukvård : Ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor. Olsson, M. (red.). Socialstyrelsen, s. 11-27

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Anders Palm (red.) & Johan Stenström (red.), 2013, Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen. 290 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Munch-Pedersen, G., Cardel Gertsen, M. & Anders Palm, 2011, Makadam förlag. 111 s. (Centrum för Danmarksstudier; vol. 27)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (101)