Anders Persson

Professor, Prefekt för Institutionen för utbildningsvetenskap, Professor (utbildningsvetenskap), Fil. dr. (sociologi), Professor (sociologi), Professorskompetent, Docent, Filosofie doktor, Fil. kand. , , ,
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2019
 2. Investigating Critical Friendship: Peeling Back the Layers

  Petroelje Stolle, E., Frambaugh-Kritzer, C., Freese, A. & Anders Persson, 2019 feb 16, I : Studying Teacher Education. s. 19-30 12 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Skola, utbildning, kunskap: en motsägelsefull enhet

  Anders Persson, 2019, Den sociala människan: Sociologi för gymnasieskolan : Arbetshäfte. Eliasson, A. (red.). Lund: Studentlitteratur, 2 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. 2018
 5. Att uppleva, studera och förstå skolkulturer: från individuell skolerfarenhet till professionell lärarkompetens

  Andersson, G., Neuhaus, S. & Anders Persson, 2018, Blivande lärare och deras lärare: introduktion till lärarutbildningen. Persson, A. (red.). Stockholm: Liber, s. 24-54

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Blivande lärare och deras lärare: introduktion till lärarutbildningen

  Anders Persson (red.), 2018, Stockholm: Liber. 240 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 7. Framing Social Interaction: Continuities and Cracks in Goffman's Frame Analysis

  Anders Persson, 2018, 1 uppl. London & New York: Routledge. 188 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 8. Framing Social Interaction Preview

  Anders Persson, 2018, 29 s. Routledge.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 9. Introduktion till lärarutbildningen

  Anders Persson, 2018, Blivande lärare och deras lärare: introduktion till lärarutbildningen. Persson, A. (red.). Stockholm: Liber, s. 12-20

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. Praktiknära forskning i skolan - några reflektioner

  Anders Persson, Roger Johansson & Neuhaus, S., 2018, 10 s.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 11. Vad händer här? om att försöka förstå sig själv som universitetslärare, studenterna och den gemensamma undervisningssituationen

  Anders Persson, 2018, Blivande lärare och deras lärare: introduktion till lärarutbildningen. Stockholm: Liber, s. 166-187

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. What makes a critical friend?

  Petroelje Stolle, E., Frambaugh-Kritzer, C., Freese, A. & Anders Persson, 2018, Pushing boundaries and crossing borders: Self-study as a means for researching pedagogy. Garbett, D. & Ovens, A. (red.). Self-Study of Teacher Education Practices (S-STEP) - a special interest group of AERA, s. 147-154 8 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 13. 2017
 14. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i högre utbildning och skola

  Anders Persson & Johannes Persson, 2017, Vetenskap och beprövad erfarenhet - skola. Lund: Lund University

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. 2016
 16. Etikettsbrottet är budskapet: i alla fall för Trump, kanske också för Dylan

  Anders Persson, 2016 nov 3

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 17. Styra, chefa, leda: begränsat och framhävt skolledarskap

  Anders Persson, 2016 aug, Ledarskap, utveckling, lärande: grundbok för rektorer och förskolechefer . Jarl, M. & Nihlfors, E. (red.). 1 uppl. Stockholm: Natur & Kultur Akademisk, s. 404-431; 473-475 30 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. Det metareflekterande seminariet: en undersökning av forskarutbildningens oskrivna läroplan

  Anders Persson & Eva Sæther, 2016, Det goda seminariet: forskarseminariet som lärandemiljö och kollegialt rum . Cronqvist, M. & Maurits, A. (red.). Göteborg: Makadam förlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Karl Ove Knausgård: intimt offentliggörande

  Anders Persson, 2016, Sociologi genom litteratur: skönlitteraturens möjligheter och samhällsvetenskapens begränsningar. Edling, C. & Rydgren, J. (red.). Talbok uppl. Johanneshov: Myndigheten för tillgängliga medier

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Skola och makt: om viljan till kunskap, beroendet av utbildning och tvånget att gå i skola. Tredje upplagan.

  Anders Persson, 2016, Talbok uppl. Johanneshov: Myndigheten för tillgängliga medier.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 21. 2015
 22. Det metareflekterande forskarutbildningsseminariet - oskriven läroplan, kultur och karriär.

  Eva Sæther & Anders Persson, 2015 apr 21, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 23. Tidiga skolmorgnar en fara för hälsan.

  Hans Teke, Sjödén, B., Anders Persson, Christian Balkenius & Kelley, P., 2015 mar 21, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 24. En solförmörkelsehistoria som möjligen illustrerar djupet i skolans kris

  Anders Persson, 2015 mar 3

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 25. Det metareflekterande forskarutbildningsseminariet - oskriven läroplan, kultur och karriär

  Anders Persson & Eva Saether, 2015, (Submitted).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 26. Framed School: Frame Factors, Frames and the Dynamics of Social Interaction in School

  Anders Persson, 2015, I : Scandinavian Journal of Educational Research. 59, 5, s. 499-514

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Karl Ove Knausgård: intimt offentliggörande

  Anders Persson, 2015, Sociologi genom litteratur: skönlitteraturens möjligheter och samhällsvetenskapens begränsningar. Edling, C. & Rydgren, J. (red.). Lund: Arkiv, s. 189-201 13 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Online schack och chatt interaktion. Spel och spelande i schack ansikte-mot-ansikte och online

  Anders Persson, 2015, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2015. Rahm, H. (red.). Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, s. 65-82 (Årsbok).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. Ritualisering och sårbarhet: ansikte mot ansikte med Goffmans perspektiv på social interaktion

  Anders Persson, 2015, Talbok uppl. Johanneshov: Myndigheten för tillgängliga medier.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 30. Seminarium: Du sköna digitala värld

  Anders Persson, Gulz, A., Per Runeson & Thomas Kaiserfeld, 2015, Sveriges Radio, Vetandets värld.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 31. Skolkulturer - i skolan, i ämneslärarutbildningen och i blivande lärare

  Andersson, G., Neuhaus, S. & Anders Persson, 2015

  Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputWebbpublikation/webbsajt

 32. Sociala medier: Känn den sociala klibbighetsnivån!

  Anders Persson, 2015, Webbsidan Social interaktion.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 33. Utbildningens relativa vikt

  Anders Persson, 2015, Utbildning, jämlikhet, arbetsdelning. Gesser, B. (red.). 2 uppl. Lund: Arkiv, s. 9-41

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 34. 2014
 35. I valrörelsen verkade det som om skolan var statlig…

  Anders Persson, 2014 sep 19, Webbsidan Social interaktion.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 36. Skolans (k)val: finns det någon väg tillbaka, eller framåt, när utbildning blivit en vara?

  Anders Persson, 2014 sep 19, LUM: Lunds Universitets Magasin, 6, s. 35-35.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 37. Lärarnas missnöje är inneslutet i själva skolutvecklingen

  Anders Persson, 2014 sep 12, Blogginlägg på webbsidan Social interaktion.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 38. Nu älskar visst alla skolan

  Anders Persson, 2014 sep 4, Blogg på webbsidan Social interaktion.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 39. Skola för alla, utbildning för många, kunskap för några

  Anders Persson, 2014 jun 27, Webbsidan Social interaktion.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 40. Barnet som investering- Föräldrars vägar till medelklasskultivering, generationell mobilitet och social framgång

  Ylva Hofvander Trulsson, Anders Persson (red.) & Roger Johansson (red.), 2014, Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang : utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Lund University, 20 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. Förord

  Roger Johansson & Anders Persson, 2014, Bedöma eller berömma: niondeklassares kamrat- och sjävbedömning vid ensemblemusicerande i musikundervisningen. Alm, J., Johansson, R. & Persson, A. (red.). Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet, Vol. 2014:1. 1 s. (Forskningsrapporter i utbildningsvetenskap; vol. 2014:1).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 42. Inramad skola: ramfaktorer, frames och analys av sociala interaktionsdynamiker i skolan

  Anders Persson, 2014, Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang: utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Persson, A. & Johansson, R. (red.). Helsingborg: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet, s. 391-412

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. Sanningar inom skolan - offentlig föreläsning vid humanist- och teologdagarna 2014

  Anders Persson & Johannes Persson, 2014, Sveriges utbildningsradio: UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 44. Skola och makt: om viljan till kunskap, beroendet av utbildning och tvånget att gå i skola. Tredje upplagan.

  Anders Persson, 2014, Tredje reviderade upplagan uppl. Carlsson Bokförlag. 254 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 45. Utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet

  Anders Persson & Roger Johansson, 2014, Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang: utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Persson, A. & Johansson, R. (red.). Helsingborg: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet, s. 9-22

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 46. Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang : utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet

  Anders Persson (red.) & Roger Johansson (red.), 2014, Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet. 452 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 47. Vetenskaplig och didaktisk reflektion över skolkulturer inom ämneslärarutbildningen

  Andersson, G., Neuhaus, S., Margareta Nilsson-Lindström & Anders Persson, 2014. 2 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 48. 2013
 49. Sårbara ritualer styr samexistens

  Anders Persson, 2013 aug 5, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 50. Erving Goffman

  Anders Persson, 2013, Relationell socialpsykologi - klassiska och samtida teorier. Stenberg, H. & Isenberg, B. (red.). Liber, s. 90-115

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 51. Framed School

  Anders Persson, 2013, I : Abstract Book. s. 235-235

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 52. Online Interaction: The Changing Meanings of Social Context

  Anders Persson, 2013, Research Committee on Language and Society (RC 25) of the International Sociological Association (ISA).

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 53. Samfundet som konstant, samfundet som variabel - retfærdiggørelse af læring som magtproblem (e-bok)

  Anders Persson, 2013, Læring - en status (e-bok). Hermansen, M. (red.). Nota, s. 57-82

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 54. 2012
 55. Bengt Gesser

  Andersson, G., Gunnar Olofsson & Anders Persson, 2012 aug 22, Sydsvenskan.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa