Andrea Moro

Universitetslektor, Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Forskning

Jag forskar och undervisar vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.