Andreas Inghammar

Universitetslektor, Docent, Juris doktor, Juris kandidat

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Handelsrätt, , Arbetsmarknad, Komparativ rätt, EU-rätt, Arbetsrätt

Forskning

Min nuvarande forskning fokuserar global och europeisk arbetsrätt. Det nyligen initierade projektet "Globala kollektivavtal" med finansiering bland annat från Crafoordska stiftelsen avser att studera industrial relations och kollektivavtal som medel för social rättvisa i produktionsländer framför allt i Asien. Tidigare projekt har i stor utsträckning behandlat rättigheter i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning och papperslösa migrantarbetares situation, men också andra komparativa och europeiska arbetsrättsliga områden. Jag är sedan länge medlem i Norma-gruppen vid Juridiska fakulteten i Lund och har under 2015-16 deltagit i forskningprogrammet kring "Äldrerätt" och då särskilt studerat allmänna pensioner och avtalspensioner.

Undervisning

Undervisar och handleder inom följande kurser:

Arbetsrätt 1

Arbetsrätt II

Internationell och komparativ arbetsrätt

Arbetsrätten i teori och praktik

Arbetsrätt - kandidatuppsats

Kollektiv arbetsrätt (Juridiska fakulteten)

Revisorsjuridik

Handelsrätt - kandidatuppsats.

 

Mastersprogrammet i Mänskliga rättigheter vid Pannasastra University Cambodia, andra året och handledning av mastersuppsatser.

Forskningsgenomslag

European Labour Law Network, Swedish National Expert 2015- ongoing. Project funded by the EU Commission. www.labourlawnetwork.eu

Restatement of European Labour Law, Swedish Rapporteur 2012-ongoing. Project funded by the EU Commission. www.labourlawrestatement.eu

Senaste forskningsoutput

Andreas Inghammar, 2019 dec 18, Restatement of Labour Law in Europe, Volume II. Waas, B. & Heerma van Voss, G. (red.). Oxford: Hart Publishing Ltd, Vol. 2. s. 859 22 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Andreas Inghammar, 2019 maj 24, Festskrift till Örjan Edström. Mannelqvist, R. (red.). Umeå: Skrifter från juridiska insitutionen vid Umeå universitet, Vol. 41. s. 225 18 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Andreas Inghammar, 2017 jul 27, Restatement of Labour Law in Europe: The Concept of Employee. Waas, B. & Heerma van Voss, G. (red.). 1 uppl. Oxford and Portland, Oregon.: Hart Publishing Ltd, Vol. 1. s. 677 696 s. 33

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (41)