Andreas Nilsson

knuten till universitetet

Doktorand

Forskning

Mitt projekt handlar om att finna kommunikationsleder och fastställa hur informationsflödet om bronsteknik har rört sig i det yngre bronsålderssamhället i Sydskandinavien. Utifrån teorin att vattenvägarna har varit den tidens motorvägar undersöker jag ett antal områden i Danmark, Skåne, Halland och Småland. Genom experimentell arkeologi och artefaktanalyser försöker jag ta reda på hur information om metallhantverk, mode och vad dessa informationsflöden betydde för de lokala hantverkarna och för samhället i stort under yngre bronsålder i Sydskandinavien.

Senaste forskningsoutput

Andreas Nilsson, 2018 jun 1, Dalby Söderskog nationalpark 100 år. Blomberg, P. (red.). Malmö: Länsstyrelsen i Skåne

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Andreas Nilsson, 2012, Locus celebris: Dalby kyrka, kloster och gård. Borgehammar, S. & Winberg, J. (red.). Lund: Makadam förlag, s. 337-342

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Andreas Nilsson, 2011 nov 1, I: Lund Archaeological Review. 17, s. 85-90

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3)