Andreas Rantala

Universitetsadjunkt, Dr. Med. vet. , Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård, Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad

Nyckelord

  • Ambulanssjukvård, Prehospital treatment, Person-centred care, Ambulance

Forskning

Mitt primära forskningsområde är att studera personcentrerad vård inom ambulanssjukvården. Specifikt är jag intresserad av att undersöka upplevelsen hos patienter och närstående till patienter som prioriteras som icke-akuta och därmed inte transporteras till akutmottagningen med ambulans.

Senaste forskningsoutput

Lederman, J., Svensson, A. & Andreas Rantala, 2018 maj, I : International Emergency Nursing. 38, s. 56-58

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Visa alla (12)