Andreas Svensson

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Arkeologi
  • Teknikhistoria

Nyckelord

  • Archaeometallurgy, Iron Age

Forskning

Fil. Mag. Arkeologi (Lund Universitet 2004), Fil. Kand. Antikens kultur och samhällsliv (Lunds Universitet 2006), sedan 2015 Doktorand i Arkeologi.

Jag har min bakgrund inom uppdragsarkeologin där jag arbetat med undersökande verksamhet och som konsult runt om i Sverige och Europa i många år. Jag har även arbetat som arkeometallurgisk konsult.

Intresset för metallhantverk har följt som en röd tråd med början i min studietid och fortsatt under hela mitt yrkesliv. Jag har specifikt intresserat mig för blästjärnsframställning, gjuteri och de hantverkstekniker där olika råvaror och moment sammanblandas i manufakturen.

Avhandlingsprojektet behandlar just detta flermetallsmide, dess multimetallitet och roll i urbaniseringsprocesser och formandet av det socioekonomiska klimatet i sen förhistoria. Hantverket beforskas dels genom spatial analys av flermetallsmidesplatser, dels materialanalys av metallhantverksavfall.

Avhandlingsprojektet handleds av Jan Apel (Inst. för Arkeologi och Antikens historia) och Fredrik Ekengren (Inst. förArkeologi och Antikens historia)

Senaste forskningsoutput

Hjärthner-Holdar, E., Grandin, L., Sköld, K. & Andreas Svensson, 2018 jan 8, I : Journal of Archaeology and Ancient history. 21, s. 1-50

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Andreas Svensson, 2016 sep 3, s. 80-81.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (9)