Andreas Walther

Universitetslektor

Forskningsområden

Nyckelord

Forskning


Andreas forskningsfokus handlar om experimentell kvantinformation och kvantoptik, med användning av kristaller dopade med joner av sällsynta jordarts metaller. För att förverkliga det långsiktiga målet att bygga en kvantdator arbetar han för att demonstrera fördelarna med de långlivade jontillstånden för lagring och bearbetning av kvantinformation. För närvarande är den största utmaningen att möjliggöra detektering och interaktion med enskilda joner i ett fast material. För att göra dem synliga leder han arbetet med att använda mikrometer-stora optiska kaviteter för att selektivt förbättra det spontana utskicket av ljus från jonerna, genom Purcell-effekten, för att möjliggöra högre fluorescens.

Senaste forskningsoutput

Yan, Y., Li, Y., Adam Kinos, Andreas Walther, Chunyan Shi, Lars Rippe, Moser, J., Stefan Kröll & Chen, X., 2019 mar 18, I : Optics Express. 27, 6, s. 8267-8282 16 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Gunther, J., Andreas Walther, Lars Rippe, Stefan Kröll & Andersson-Engels, S., 2018 jul 1, I : Journal of Biomedical Optics. 23, 7, 071209.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Gunther, J., Andreas Walther, Lars Rippe, Stefan Kro¨ll & Andersson-Engels, S., 2018 jan 1, Optical Tomography and Spectroscopy, OTS 2018. OSA - The Optical Society, Vol. Part F90-OTS 2018.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (22)