Andrés Brink Pinto

ForskareTidigare namn: Andres Brink

Forskning

Bakgrund

Jag disputerade i historia vid Södertörns högskola 2009 med avhandlingenMed Lenin på byrån – normer kring klass, genus och sexualitet i den svenska kommunistiska rörelsen 1921–1939. Därefter har jag varit verksam som forskare och lärare vid den historiska institutionen på Lunds universitet.

Forskningsområden

  • Genus – och sexualitetshistoria
  • Queerteori
  • Contentious Politics Studies
  • Urbanhistoria

Pågående forskning och undervisning

För närvarande forskar jag inom två projekt. Ett om Stockholmspolisens övervakning av ”kriminell homosexualitet” decennierna efter 1944 (när homosexualitet avkriminaliserades i Sverige); och ett om offentliga toalett för kvinnor kopplat till rätten till det urbana rummet.

Undervisningen inriktar sig på genushistoria, sexualitetshistoria och källkritik.

Senaste forskningsoutput

Andrés Brink Pinto & Martin Ericsson, 2019 dec 9, I : Arkiv - Tidskrift för samhällsanalys. 11, s. 41-69 28 s., 11.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Andrés Brink Pinto & Johan Pries, 2019, Anti-Fascism in the Nordic Countries: New Perspectives, Comparisons and Transnational Connections. Routledge/ Taylor and Francis Group, s. 254-270 17 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (24)