Andrés Brink Pinto

ForskareTidigare namn: Andres Brink

Forskning

Bakgrund

Jag disputerade i historia vid Södertörns högskola 2009 med avhandlingenMed Lenin på byrån – normer kring klass, genus och sexualitet i den svenska kommunistiska rörelsen 1921–1939. Därefter har jag varit verksam som forskare och lärare vid den historiska institutionen på Lunds universitet.

Forskningsområden

  • Genus – och sexualitetshistoria
  • Queerteori
  • Contentious Politics Studies
  • Urbanhistoria

Pågående forskning och undervisning

För närvarande forskar jag inom två projekt. Ett om Stockholmspolisens övervakning av ”kriminell homosexualitet” decennierna efter 1944 (när homosexualitet avkriminaliserades i Sverige); och ett om offentliga toalett för kvinnor kopplat till rätten till det urbana rummet.

Undervisningen inriktar sig på genushistoria, sexualitetshistoria och källkritik.

Senaste forskningsoutput

Andrés Brink Pinto, 2020 dec 21, I: Scandia. 86, 2, s. 151-152 2 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Andrés Brink Pinto, David Larsson Heidenblad & Emma Severinsson, 2020 dec, Interdisciplinary pedagogy in higher education: Proceedings from Lund University's Teaching and Learning Conference 2019. Bergqvist Rydén, J., Jerneck, A., Luth Richter, J. & Steen, K. (red.). Lund, s. 75-84 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (28)