Anita Sjölander

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Inflammation, tjocktarmscancer, leukotriener

Forskning

Kolorektal cancer är den tredje vanligaste cancerformen i världen hos både män och kvinnor. Endast en liten del av sjukdomen är genetisk betingad, den sporadiska kolorektal cancer står för över 85% av alla fall, vilket innebär att andra faktorer har stor betydelse. Förutom ålder, låg fysik aktivitet, fetma/fettrik diet, rökning och alkohol så medför olika inflammatoriska tillstånd en stor risk för att utveckla kolorektal cancer. Inflammationer regleras av olika inflammatoriska mediatorer och flera av dessa har visat sig vara viktiga faktorer som bidrar till utveckling och tillväxt av kolon cancer. Vi har specifikt studerat de inflammatoriska mediatorerna leukotriener och prostaglandiner som frisätt från inflammatoriska celler inuti tumören. Vi har bland annat funnit att dessa inflammatoriska mediatorer aktiverar Wnt/catenin signalvägen vilket är en mycket viktig signal som bidrar till utveckling och tillväxt av kolon cancer. Detta exempel visar på betydelsen av att kontrollera och dämpa den inflammatoriska processen.

Utvald forskningsoutput

Bellamkonda, K., Wondossen Sime & Anita Sjölander, 2015, I : Molecular Carcinogenesis. 54, 11, s. 1315-1327

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Savari, S., Liu, M., Zhang, Y., Wondossen Sime & Anita Sjölander, 2013, I : PLoS ONE. 8, 9, e73466.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Zhang, Y., Wondossen Sime, Juhas, M. & Anita Sjölander, 2013, I : European Journal of Cancer. 49, 15, s. 3320-3334

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Cecilia Magnusson, Mezhybovska, M., Lörinc, E., Fernebro, E., Mef Nilbert & Anita Sjölander, 2010, I : European Journal of Cancer. 46, 4, s. 826-835

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (58)