Anita Ziegler

Universitetsadjunkt

Forskning

I mitt uppdrag som universitetsadjunkt ingår att utifrån vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens undervisa inom teoretiska och praktiska ämnen huvudsakligen inom sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammet. Uppdraget går även ut på att stödja, leda och utveckla relationerna mellan sjukvården och lärosätet. (stödja, leda etc.... här tänker jag framförallt att jag har studenterna ute i VfU)