Ann Numhauser-Henning

Professor emerita

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Forskning

Jag är juris doktor och professor i civilrätt och verksam som forskare och lärare vid den Juridiska fakulteten. Jag forskar huvudsakligen inom arbetsrätt men också med ett bredare angreppssätt kring social trygghet i ett europeiskt integrationsperspektiv. Inom arbetsrätten är mina forskningsområden framförallt arbetslivets flexibilisering och diskriminering i arbetslivet. Arbetslivets flexibilisering fokuserar frågor kring anställningsskydd och anställningsformer i termer av flexicurity och olika flexibiliseringsstrategier. Ifråga om diskriminering har jag särskilt intresserat mig för köns- och åldersdiskriminering. När det gäller social trygghet har jag i min forskning fokuserat frågor om rättigheter när man flyttar inom den Europeiska Unionen. I min forskning tillämpar jag såväl rättsdogmatiska som mer tvärvetenskapligt och samhällsvetenskapligt inriktade angreppssätt och har ofta ett brett normativt anslag, karaktäriserat av en extern, funktionalistisk och strukturell syn på rätten och rättsvetenskapen. Jag har stor erfarenhet av interdisciplinärt och internationellt forskningssamarbete och har en omfattande publikationslista som omfattar monografier, antologier, bokkapitel och artiklar i internationella och nationella tidskrifter.
 
Jag är koordinator för Norma, ett forskningsprogram om normativ utveckling i den sociala dimensionen. I Norma-programmet studeras den normativa utvecklingen i den sociala dimensionen - arbete, familj och social trygghet - i ett europeiskt integrationsperspektiv – se vidare jur.lu.se/norma.  Sedan 2012 koordinerar jag också forskningsmiljön i Äldrerätt inom ramen för Norma-programmet. Äldrerätten, som under de inledande fyra åren finansierats av bla Ragnar Söderbergs Stiftelse och Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, är en unik forskningsmiljö om aktivt åldrande, social integration och äldres rättsliga ställning där olika aspekter på åldrandets rättsliga villkor studeras – se vidare jur.lu.se/elderlaw. Inom den senare forskningsmiljön har jag under senare år publicerat ett stort antal arbeten, både som redaktör till antologier och i form av bokkapitel och tidskriftsartiklar. Här kan nämnas antologierna ’Age Discrimination and Labour Law, Comparative and Conceptual Perspectives in the EU and Beyond’, Kluwer Law International, 2015, tillsammans med Mia Rönnmar och ’Elder Law: Evolving European Perspectives’, Elgar Publishing, 2016 (under publicering).

Undervisning

Jag undervisar och examinerar framförallt inom ramen för tredje terminen på juristprogrammet och i fördjupningskursen Individuell arbetsrätt. Jag handleder också och examinerar examensuppsatser på juristprogrammet.

Jag har handlett ett tiotal doktorander fram till doktorsexamen och är nu huvudhandledare för doktoranden Martina Axmin och biträdande handledare för doktoranderna Niklas Selberg och Mirjam Katzin.

 

Samverkan

Genom åren har jag utvecklat ett omfattande samarbete med praktiskt verksamma arbetsrättsjurister och arbetsmarknadsexperter både i Sverige och internationellt. Jag har också samverkat/samverkar med internationella kollegor och den Europeiska Kommissionen inom ramen för flera av den Europeiska Kommissionens Networks of Legal Experts: såsom rörande Equality between men and women (2002-), European Social Security Coordination (2002-2012) och European Labour Law (medlem av scientific committee, 2007-2014).

 

Undervisning

Samverkan

Senaste forskningsoutput

Ann Numhauser-Henning, 2021, I: Ageing and Society. 41, 3, s. 516-535

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ann Numhauser-Henning, 2018 nov 30, Ageing, Ageism and the Law: European Perspectives on the Rights of Older Persons. Doron, I. & Georganzi, N. (red.). Edward Elgar Publishing, s. 98-115 18 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Ann Numhauser-Henning, Israel Doron, Benny Spanier, Nena Georganzi & Eugenio Mantovani, 2018, Contemporary Perspectives on Ageism. Ayalon, L. & Tesch-Römer, C. (red.). Cham: Springer, s. 303-320 (International Perspectives on Aging; nr. 19).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (116)