Anna Angelin

Universitetslektor, Docent
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2016
 2. Have governments designed provisions for lone mothers, long-term unemployed and working poor to be multi-dimensional and integrated?

  Anna Angelin, Bennett, H. & Zielenska, M., 2016, Combating Poverty in Europe: Active Incusion in a Multi-Level and Multi-Actor Context. Halvorsen, R. & Hvinden, B. (red.). 1 uppl. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, s. 109-132 34 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Worlds of active inclusion at local level: a comparative analysis

  Alexandru Panican & Anna Angelin, 2016, Combating Poverty in Local Welfare Systems: active inclusion strategies in European cities. Johansson, H. & Panican, A. (red.). Basingstoke, s. 231-260 29 s. (Work and Welfare in Europe).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. 2015
 5. Samhällsvetenskapens avtryck

  Marcus Knutagård & Anna Angelin, 2015, Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund – en vital 50-åring. Andersson, G. & Jerneck, M. (red.). Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet, s. 445-457

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Trends in the Intergenerational Transmission of Social Assistance in the Nordic Countries in the 2000s

  Moisio, P., Lorentzen, T., Bäckman, O., Anna Angelin, Salonen, T. & Kauppinen, T., 2015, I : European Societies. 17, 1, s. 73-93

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. 2014
 8. Have Nordic welfare regimes adapted to changes in transitions to adulthood? Unemployment insurance and social assistance among young people in the Nordic welfare states

  Anna Angelin, Kauppinen, T., Lorentzen, T., Bäckman, O., Moisio, P., Dahl, E. & Salonen, T., 2014, Young People and Social Policy in Europe- Dealing with Risk, Inequality and Precarity in Times of Crisis. Antonucci, L., Hamilton, M. & Roberts, S. (red.). Palgrave Macmillan, s. 169-188

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. Multilevel “Arenas” for Fighting Poverty and Social exclusion. National report Sweden.

  Alexandru Panican, Anna Angelin, Håkan Johansson & Max Koch, 2014, University of Oldenburg, Jean Monnet Centre for Europeanisation and Transnational Regulations, Institute for Social Sciences. 61 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 10. På väg in: Ungdomars liv och försörjning. Socialförsäkringsrapport 2014:3

  Anna Angelin, 2014, Försäkringskassan. 10 s. (Socialförsäkringsrapport; vol. 2014:3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 11. Social background and life-course risks as determinants of social assistance receipt among young adults in Sweden,Norway and Finland

  Kauppinen, T., Anna Angelin, Lorentzen, T., Bäckman, O., Salonen, T., Moisio, P. & Dahl, E., 2014, I : Journal of European Social Policy. 24, 3, s. 273-288

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Unemployment and economic security for young adults in Finland, Norway and Sweden: From unemployment protection to poverty relief

  Lorentzen, T., Anna Angelin, Dahl, E., Kauppinen, T., Moisio, P. & Salonen, T., 2014, I : International Journal of Social Welfare. 23, 1, s. 41-51

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. 2013
 14. Barnen och det kommunala försörjningsstödets funktion

  Anna Angelin, 2013, Barnfattigdom. Rauhut, D. (red.). Studentlitteratur AB, s. 93-116

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Barnfattigdomens betydelse för barns och ungas hälsa

  Salonen, T. & Anna Angelin, 2013, Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar. Bramhagen, A-C. & Carlsson, A. (red.). Studentlitteratur AB, s. 41-57

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. Combating poverty in Europe: multi-level, multi-dimensional and multi-stakeholder models in local active inclusion policies

  Håkan Johansson, Alexandru Panican, Anna Angelin & Max Koch, 2013, Oldenburg: University of Oldenburg, Jean Monnet Centre for Europeanisation and Transnational Regulations, Institute for Social Sciences. 164 s. (COPE Combating Poverty in Europe; vol. Comparative paper of WP6 (“Local arena”))

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 17. The local arena for combating poverty. Malmö, Sweden.

  Alexandru Panican, Håkan Johansson, Max Koch & Anna Angelin, 2013, Oldenburg: University of Oldenburg, Jean Monnet Centre for Europeanisation and Transnational Regulations, Institute for Social Sciences. 58 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 18. The national arena for combating poverty - national report: Sweden

  Anna Angelin, Håkan Johansson, Max Koch & Alexandru Panican, 2013, Oldenburg: University of Oldenburg, Jean Monnet Centre for Europeanisation and Transnational Regulations, Institute for Social Sciences. 55 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 19. 2012
 20. Barnfattigdomen i Malmö - forskning och handlingsstrategier

  Salonen, T. & Anna Angelin, 2012, Socionomen, Nr 4 2012, s. 30-32.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 21. Determinants of Youth poverty and social assistance: Comparing adolescents in Finland, Norway and Sweden

  Kauppinen, T. M., Anna Angelin, Lorentzen, T., Bäckman, O., Salonen, T., Moisio, P. & Dahl, E., 2012, ESPAnet 10th Anniversary conference publication. Jochen, C. (red.). ESPAnet, s. 1-25 25 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 22. Lokala handlingsstrategier mot barnfattigdom

  Anna Angelin & Salonen, T., 2012, Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. 52 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 23. När pengarna inte räcker - om ekonomisk stress, skam och kampen för värdighet

  Anna Angelin & Starrin, B., 2012, Fattigdom utan gränser. Swärd, H. & Engelmark, L. (red.). Carlsson Bokförlag, s. 294-324

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Stöd med oskälig nivå

  Anna Angelin, 2012, Social Qrage, Nr 3 2012, s. 39-39.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 25. 2010
 26. Delaktighet bland unga utanför

  Anna Angelin, 2010, Fokus 10 En analys av ungas inflytande. Wohlgemuth, D. (red.). The Swedish National board for youth affairs, s. 178-189

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. En avhandling om den dubbla vanmaktens logik

  Anna Angelin, 2010, I : Socionomen. 2010, 4, s. 102-105

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Långsiktiga konsekvenser av ungas etableringsproblem

  Anna Angelin, 2010, Vägen tillbaka - Liv, lust och lärande i Rädda Barnens Musikprojekt. We are saling books and Rädda Barnen

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. 2009
 30. Den dubbla vanmaktens logik. En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna.

  Anna Angelin, 2009, School of Social Work, Lund University. 306 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 31. 2008
 32. Långvarigt utanförskap och bidragsberoende hos unga vuxna

  Anna Angelin, 2008, Socialförsäkringsrapport 2008:4. Kruse, A. (red.). Försäkringskassan, Vol. 2008:4. s. 71-80 10 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 33. 2007
 34. Utanförskapets pris - effekter av långvarig arbetslöshet och bidragsberoende i Malmö

  Anna Angelin, 2007, Utbildningsvägen - vart leder den? : om ungdomar, utbildning och försörjning. Olofsson, J. (red.). SNS Förlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. 2006
 36. Youth at risk of marginalization – long-term effects of early labour market exclusion in Sweden

  Salonen, T. & Anna Angelin, 2006, [Host publication title missing]. Södertörns högskola

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 37. 2004
 38. 2002
 39. "De kommer ut fräscha och fina" : om tvång och hemlöshet

  Yohanes, L., Anna Angelin, Giertz, A. & Hans Swärd, 2002, [Publisher information missing]. (Forskningsrapport / Statens institutionsstyrelse - SiS, FOU)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 40. Tvångsvårdade missbrukares hemlöshet

  Anna Angelin & Yohanes, L., 2002, Bostadslöshet som problem och politik : aktuell nordisk forskning (TemaNord, ISSN 0908-6692 ; 2002:558). Sahlin, I. & Kärkkäinen, S-L. (red.). Nordiska ministerrådet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. 2000
 42. En på hundra : utvecklingsgarantins tredje år

  Anna Angelin & Salonen, T., 2000, [Publisher information missing]. (Ungdomsstyrelsens utredningar)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 43. One in a Hundred – the third year of the development guarantee

  Anna Angelin, 2000, [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport