Anna Blom

Professor, ,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Immunologi inom det medicinska området
  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Reumatologi och inflammation

Nyckelord

  • Komplementsystem, komplementhämmare

Forskning

Varje människa har ett medfött försvarssystem mot infektioner kallat "komplement". Systemet tar även hand om diverse avfallsprodukter i kroppen såsom döende eller förändrade (tex cancer) celler. Skyddssystemet kompletteras av proteiner som noga kontrollerar attacken - komplementhämmare. Utan dessa skulle komplement direkt angripa våra egna celler. Vi undersöker hur cancerceller interagerar med komplement genom att försvara sig mot den men också använda sig av den för egen vinst.

Genom att förstå på molekylärnivå hur cancerceller interagerar med komplement kan vi bana vägen för läkemedel som kan manipulera denna förmåga. Detta är framförallt mycket viktigt för antikropps-baserad terapi mot cancer som förlitar sig till en stor del på att antikroppar bundna till cancerceller ska aktivera komplement, vilket ska leda till att celler dör. Slutligen hoppas vi på att hitta nya biomarkörer som kan användas för prognos i bröstcancer.

Vi undersöker även hur komplement bidrar till utveckling av reumatoid artrit och systemisk lupus erythematosus. Vidare studerar vi olika strategier utvecklade av bacteriella patogen till försvar från komplement vilket möjliggör för dessa att etablera infektioner.

Utvald forskningsoutput

Spiller, O. B., Blackbourn, D. J., Mark, L., Proctor, D. G. & Anna Blom, 2003, I : Journal of Biological Chemistry. 278, 11, s. 9283-9289

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Escudero Esparza, A., Kalchishkova, N., Kurbasic, E., Jiang, W. G. & Anna Blom, 2013, I : FASEB Journal. 27, 12, s. 5083-5093

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Englund, E., Reitsma, B., Ben King, Escudero Esparza, A., Owen, S., Orimo, A., Okroj, M., Anagnostaki, T., Jiang, W. G., Karin Jirström & Anna Blom, 2015, I : BMC Cancer. 15, 737.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Myriam Martin, Leffler, J., Karolina Smolag, Mytych, J., Björk, A., Chaves, L. D., Alexander, J. J., Quigg, R. J. & Anna Blom, 2016, I : Cell Death and Differentiation. 23, s. 903-911

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

David Ermert, Shaughnessy, J., Thorsten Joeris, Kaplan, J., Pang, C. J., Kurt-Jones, E. A., Rice, P. A., Ram, S. & Anna Blom, 2015, I : PLoS Pathogens. 11, 7, e1005043.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (277)