Anna Darabi

Forskare, PhD, Ass. Professor, Docent, Filosofie doktorsexamen, Filosofie Magisterexamen, Högskoleexamen på LaboratorieassistentlinjenTidigare namn: Anna C Johansson

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Immunologi inom det medicinska området
  • Pediatrik

Nyckelord

Forskning

Hjärntumörer utgör 1/4 av all cancer hos barn. Även om ca. 50% botas, så är de långsiktiga biverkningarna med dagens behandling betydande. Immunterapi har visat sig vara effektivt i experimentella hjärntumörmodeller och flera kliniska prövningar har initierats. De flesta tumörer, inklusive barnhjärntumörer, innehåller inte bara tumörceller, utan även olika typer av immunceller och andra stromaceller. Dessa celler samverkar via gemensam signalering med tumörceller och inducerar bla inflammation och immunsuppression lokalt i tumören, men även systemiskt. Vår forskning är inriktad mot att undersöka hur immunsystemet kan moduleras om från ett tumörfrämjande tillstånd till att immunsystemet istället hjälper till att avstöta tumörer. Vi arbetar dessutom med att utveckla bra modellsystem som representerar olika typer av barnhjärntumörer, eftersom det idag är stor efterfrågan på sådana modeller. Dessa modeller kan användas för att besvara hur tumörer svarar på nya cancerbehandlingar, hur nuvarande behandling fungerar i samklang med nya behandlingar, samt ge detaljerade kunskaper om specifika interaktioner mellan tumör och kringliggande celler. 

Utvald forskningsoutput

Emma Sandén, Dyberg, C., Krona, C., Edward Visse, Carén, H., Northcott, P. A., Kool, M., Nils Ståhl, Persson, A., Elisabet Englund, Johnsen, J. I., Peter Siesjö & Anna Darabi, 2015, I : Journal of Neuro-Oncology. 123, 1, s. 1-13

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Wickström, M., Dyberg, C., Milosevic, J., Einvik, C., Calero, R., Sveinbjörnsson, B., Emma Sandén, Anna Darabi, Peter Siesjö, Kool, M., Kogner, P., Baryawno, N. & Johnsen, J. I., 2015, I : Nature Communications. 6, 8904.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Northcott, P. A., Lee, C., Zichner, T., Stütz, A. M., Erkek, S., Kawauchi, D., Shih, D. J. H., Hovestadt, V., Zapatka, M., Sturm, D., Jones, D. T. W., Kool, M., Remke, M., Cavalli, F. M. G., Zuyderduyn, S., Bader, G. D., VandenBerg, S., Esparza, L. A., Ryzhova, M., Wang, W. & 59 andra, Wittmann, A., Stark, S., Sieber, L., Seker-Cin, H., Linke, L., Kratochwil, F., Jäger, N., Buchhalter, I., Imbusch, C. D., Zipprich, G., Raeder, B., Schmidt, S., Diessl, N., Wolf, S., Wiemann, S., Brors, B., Lawerenz, C., Eils, J., Warnatz, H-J., Risch, T., Yaspo, M-L., Weber, U. D., Bartholomae, C. C., von Kalle, C., Turányi, E., Hauser, P., Emma Sandén, Anna Darabi, Peter Siesjö, Sterba, J., Zitterbart, K., Sumerauer, D., van Sluis, P., Versteeg, R., Volckmann, R., Koster, J., Schuhmann, M. U., Ebinger, M., Grimes, H. L., Robinson, G. W., Gajjar, A., Mynarek, M., von Hoff, K., Rutkowski, S., Pietsch, T., Scheurlen, W., Felsberg, J., Reifenberger, G., Kulozik, A. E., von Deimling, A., Witt, O., Eils, R., Gilbertson, R. J., Korshunov, A., Taylor, M. D., Lichter, P., Korbel, J. O., Wechsler-Reya, R. J. & Pfister, S. M., 2014, I : Nature. 511, 7510, s. 428

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Eberstål, S., Emma Sandén, Fritzell, S., Anna Darabi, Edward Visse & Peter Siesjö, 2014, I : International Journal of Cancer. 134, 11, s. 2748-2753

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fritzell, S., Emma Sandén, Eberstål, S., Edward Visse, Anna Darabi & Peter Siesjö, 2013, I : Cancer Immunology and Immunotherapy. 62, 9, s. 1463-1474

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Eberstål, S., Badn, W., Fritzell, S., Esbjörnsson, M., Anna Darabi, Edward Visse & Peter Siesjö, 2012, I : Cancer immunology, immunotherapy : CII. 61, 8, s. 1191-1199

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Daniel Bexell, Gunnarsson, S., Tormin, A., Anna Darabi, David Gisselsson Nord, Laurent Roybon, Stefan Scheding & Johan Bengzon, 2009, I : Molecular Therapy. 2008, Nov 4., s. 183-190

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Daniel Bexell, Gunnarsson, S., Peter Siesjö, Johan Bengzon & Anna Darabi, 2009, I : International Journal of Cancer. 125, 1, s. 15-22

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Smith, K. E., Shorena Janelidze, Edward Visse, Badn, W., Leif Salford, Peter Siesjö & Anna Darabi, 2007, I : International Journal of Cancer. 120, 1, s. 75-80

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (49)