Anna Glenngård

Universitetslektor, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Företagsekonomi

Forskning

Jag har såväl praktisk som teoretisk kunskap inom fältet ekonomistyrning, särskilt kopplat till aktörer i hälso- och sjukvården. Jag disputerade år 2013 vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, på en doktorsavhandling med titeln “Objectives, actors and accountability in quasi-markets: Studies of Swedish primary care”. Avhandlingen handlar om konsekvenser av införandet av vårdval i svensk primärvård för målsättningar, aktörer och ansvarsutkrävande.

Kontexten för min forskning är hälso- och sjukvårdssystem. Jag har en bred kunskap om framförallt det svenska hälso- och sjukvårdssystemet men har även erfarenhet av hälso- och sjukvårdssystem i länder med mycket knappa resurser. Jag har medverkat i forskningsprojekt inom ramen för olika tjänster vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet samt inom projekt och utredningar på uppdrag av statliga myndigheter, organisationer och företag i Sverige såväl som i internationella företag och organisationer. Forskningsfrågorna är ofta policyinriktade och rör olika former för organisation och styrning av vården, samt konsekvenser av dessa för vårdens olika aktörer. Metoden är både kvantitativt och kvalitativt orienterad. Fokus i nyligen genomförda projekt och pågående forskning är målsättningar, aktörer och styrning i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, särskilt kopplat till utformning av ersättningssystem och uppföljning av vårdgivare.

Senaste forskningsoutput

Jannis Angelis, Anna Häger Glenngård & Henrik Jordahl, 2021, I: Public Money and Management. 41, 3, s. 264-271

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (40)