Anna Glenngård

Universitetslektor, Docent
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2020
 2. DEN INTERNA STYRNINGEN VID VÅRDCENTRALER I SVERIGE OCH FINLAND – EN JÄMFÖRELSE MELLAN MALMÖ OCH ESBO, TAMMERFORS OCH JYVÄSKYLÄ

  Anna Glenngård, Teemu Malmi & Joona Tyni, 2020, 63 s. (KEFUs skriftserie; nr. 2020:5)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 3. 2019
 4. Management practices and the quality of primary care

  Jannis Angelis, Anna Häger Glenngård & Henrik Jordahl, 2019 nov 22, I : Public Money and Management.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Can people afford to pay for health care? New evidence on financial protection in Sweden

  Anna Glenngård & Sixten Borg, 2019, Can people afford to pay for health care? New evidence on financial protection in Europe. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 73 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. 2018
 7. Att visa tillit genom val av ersättningsmodell – effekter av anslagsfinansiering i hälso- och sjukvården i Region Skåne

  Lina Maria Ellegård & Anna Glenngård, 2018 jun 14, Styra och leda med tillit. Forskning och praktik: Forskningsantologi från Tillitsdelegationen. Statens offentliga utredningar. Bringselius, L. (red.). Stockholm, s. 115 137 s. (Statens offentliga utredningar; nr. 2018:38).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 8. Tillitsbaserad styrning i sjukvården – ersättningsmodellens roll

  Anna Glenngård, 2018, Organisation & Samhälle, 2018, 2.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 9. 2017
 10. Dialog och prestationsmätning - Mot en ändamålsenlig styrning i svensk primärvård

  Anna Glenngård, 2017, 63 s. (KEFUs skriftserie; nr. 2017:2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 11. Introducing quasi-markets in primary care: the Swedish experience

  Anna Häger Glenngård & Anders Anell, 2017, Modernizing the public sector: Scandinavian perspectives. Lapsley, I. & Knutsson, H. (red.). 1 uppl. New York: Routledge, s. 193-208 16 s. (Routledge Critical Studies in Public Management).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. Management Practices and the Quality of Primary Care.

  Jannis Angelis, Anna Glenngård & Henrik Jordahl, 2017, 1174 uppl., Stockholm: IFN Working Paper series, 19 s.

  Forskningsoutput: Working paper

 13. The Swedish Health Care System

  Anna Glenngård, 2017, International health care systems profiles. Mossialos, E., Djordjevic, A., Osborn, R. & Sarnak, D. (red.). s. 147-154 8 s. (International profiles of health care systems).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 14. 2016
 15. Förstärk den externa styrningen av vårdcentraler

  Jannis Angelis, Anna Glenngård & Henrik Jordahl, 2016 feb 25, Dagens Samhälle.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 16. Att styra och leda en vårdcentral. Hur går det till och vad kan förbättras?

  Jannis Angelis, Anna Glenngård & Henrik Jordahl, 2016, SNS Förlag.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 17. Primärvården styrs dubbelt upp

  Anna Glenngård, 2016, Kommunal ekonomi, 2016, 6.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 18. 2015
 19. Bättre vård är inte en valfrihetsfråga

  Anna Glenngård, 2015 maj 21, Dagens Samhälle.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 20. Primärvården efter vårdvalsreformen: Valfrihet, effektivitet och produktivitet

  Anna Glenngård, 2015, SNS Förlag. 105 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 21. The Swedish Health Care System 2015

  Anna Glenngård, 2015, International profiles of health care systems, 2015. Mossialos, E., Wenzl, M., Osborn, R. & Sarnak, D. (red.). The Commonwealth Fund, s. 153-160 (Fund Report ).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 22. 2014
 23. 2013
 24. Objectives, actors and accountability in quasi-markets: Studies of Swedish primary care

  Anna Glenngård, 2013

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 25. Patient preferences and willingness-to-pay for ADHD treatment with stimulants using discrete choice experiment (DCE) in Sweden, Denmark and Norway

  Anna Glenngård, Jonas Hjelmgren, Per Hove Thomsen & Torbjörn Tvedten, 2013, I : Nordic Journal of Psychiatry. 67, 5, s. 351-359 9 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Productivity and patient satisfaction in primary care-Conflicting or compatible goals?

  Anna Glenngård, 2013, I : Health Policy. 111, 2, s. 157-165

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. 2012
 28. Sweden : health system review

  Anders Anell, Anna Glenngård & Sherry Merkur, 2012, Health systems in transition, 14, 5, s. 1-159.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 29. Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov?

  Anders Anell & Anna Glenngård, 2012, Leading Health Care.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 30. Vad påverkar patientnöjdhet i primärvården?

  Anna Glenngård & Anders Anell, 2012, Myndigheten för vårdanalys. 70 s. (Rapport / Vårdanalys; vol. 2012:1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 31. Vårdval i primärvården : jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar

  Anders Anell, Pia Nylinder & Anna Glenngård, 2012, Sveriges Kommuner och Landsting.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 32. 2011
 33. Choice of primary care provider: Results from a population survey in three Swedish counties.

  Anna Glenngård, Anders Anell & Anders Beckman, 2011, I : Health Policy. 103, 1, s. 31-37

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Missbrukets ekonomiska börda i Sverige

  Anna Glenngård, Johanna Svensson & Ulf Persson, 2011, Missbruket, kunskapen, vården: Missbruksutredningens forskningsbilaga. Elanders Sverige AB, Stockholm, s. 771 813 s. 43. (Statens offentliga utredningar; vol. 2011:6).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. 2007
 36. 2006
 37. En blodtransfusion i Sverige - så mycket kostar den samhället

  Anna Glenngård & Ulf Persson, 2006, I : Läkartidningen. 103, 38, s. 2752-6

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift