Anna Gustafsson

Postdoktor

Forskning

Anna Gustafsson började arbeta i biomekanikgruppen på avdelningen för biomedicinsk teknik i januari 2014 där hon gjorde sitt mastersarbete om materialmodellering av hälsenor. Efter det genomförde hon ett projekt om atypiska frakturer i lårbenet i samarbete med Ortopedkliniken i Linköping. Just nu arbetar hon med skademekanismer i ben och håller på att utveckla en modell för sprickpropagering i ben på mikroskalan. Målet med projektet är att förstå hur och varför åldrande leder till högre risk för fraktur.

Senaste forskningsoutput

Lorenzo Grassi, Joeri Kok, Anna Gustafsson, Zheng, Y., Väänänen, S. P., Jurvelin, J. S. & Hanna Isaksson, 2020, I : Journal of Biomechanics. 106, 109826.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anna Gustafsson, 2019 nov 11, Department of Biomedical Engineering, Lund university. 178 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Anna Gustafsson, Mathias Wallin & Hanna Isaksson, 2019, I : Journal of Biomechanics. 95, 109326.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (9)