Anna Gustafsson

Doktorand

Forskning

Anna Gustafsson började arbeta i biomekanikgruppen på avdelningen för biomedicinsk teknik i januari 2014 där hon gjorde sitt mastersarbete om materialmodellering av hälsenor. Efter det genomförde hon ett projekt om atypiska frakturer i lårbenet i samarbete med Ortopedkliniken i Linköping. Just nu arbetar hon med skademekanismer i ben och håller på att utveckla en modell för sprickpropagering i ben på mikroskalan. Målet med projektet är att förstå hur och varför åldrande leder till högre risk för fraktur.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (6)