Anna Hagström

Universitetslektor, Principal InvestigatorTidigare namn: Anna AnderssonOckså känd under namnet: Anna Hagström-Andersson

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Leukemi, MLL, Musmodeller

Forskning

Vi använder högupplösta genomtekniker i kombination med experimentella modellsystem för att studera akut leukemi med genetiska förändringar i MLL-genen, med förhoppning om att detta kommer att leda till en ökad kunskap om hur leukemier uppkommer, och hur de skall klassificeras, för att uppnå rätt behandling. Framförallt spädbarn och vuxna med denna sjukdom har hög risk för återfall i sjukdomen. Utvalda mutationer studeras i modellsystem för att förstå hur de bidrar till leukemiutveckling. Vi studerar även betydelsen av tumörheterogenitet genom så kallad ”single-cell-sekvensering” vilken möjliggör att varje enskild cell kan studeras och graden av heterogenitet kommer att kopplas till risken att få ett återfall. Vidare är vi intresserade av hur olika leukemikloner samverkar för att driva leukemiutveckling och de mekanismerna som styr detta samspel. Resultaten kommer att öka vår förståelse för de komplexa mekanismer som styr tumörevolution och varför vissa får återfall av sin sjukdom.

Utvald forskningsoutput

Hyrenius-Wittsten, A., Pilheden, M., Sturesson, H., Hansson, J., Walsh, M. P., Song, G., Kazi, J. U., Liu, J., Ramakrishan, R., Garcia-Ruiz, C., Nance, S., Gupta, P., Zhang, J., Rönnstrand, L., Hultquist, A., Downing, J. R., Lindkvist-Petersson, K., Paulsson, K., Järås, M., Gruber, T. A. & 2 andraMa, J. & Anna K. Hagström-Andersson, 2018 dec 1, I : Nature Communications. 9, 1, 1770.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Faber, Z. J., Chen, X., Gedman, A. L., Boggs, K., Cheng, J., Ma, J., Radtke, I., Chao, J-R., Walsh, M. P., Song, G., Andersson, A. K., Dang, J., Dong, L., Liu, Y., Huether, R., Cai, Z., Mulder, H., Wu, G., Edmonson, M., Rusch, M. & 29 andraQu, C., Li, Y., Vadodaria, B., Wang, J., Hedlund, E., Cao, X., Yergeau, D., Nakitandwe, J., Pounds, S. B., Shurtleff, S., Fulton, R. S., Fulton, L. L., Easton, J., Parganas, E., Pui, C-H., Rubnitz, J. E., Ding, L., Mardis, E. R., Wilson, R. K., Gruber, T. A., Mullighan, C. G., Schlenk, R. F., Paschka, P., Döhner, K., Döhner, H., Bullinger, L., Zhang, J., Klco, J. M. & Downing, J. R., 2016 okt 31, I : Nature Genetics. 48, s. 1551–1556 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

Andersson, A., Ma, J., Wang, J., Chen, X., Gedman, A. L., Dang, J., Nakitandwe, J., Holmfeldt, L., Parker, M., Easton, J., Huether, R., Kriwacki, R., Rusch, M., Wu, G., Li, Y., Mulder, H., Raimondi, S., Pounds, S., Kang, G., Shi, L. & 30 andraBecksfort, J., Gupta, P., Payne-Turner, D., Vadodaria, B., Boggs, K., Yergeau, D., Manne, J., Song, G., Edmonson, M., Nagahawatte, P., Wei, L., Cheng, C., Pei, D., Sutton, R., Venn, N. C., Chetcuti, A., Rush, A., Catchpoole, D., Heldrup, J., Thoas Fioretos, Lu, C., Ding, L., Pui, C-H., Shurtleff, S., Mullighan, C. G., Mardis, E. R., Wilson, R. K., Gruber, T. A., Zhang, J. & Downing, J. R., 2015, I : Nature Genetics. 47, 4, s. 330-U192

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Figueroa, M. E., Chen, S-C., Anna K Andersson, Phillips, L. A., Li, Y., Sotzen, J., Kundu, M., Downing, J. R., Melnick, A. & Mullighan, C. G., 2013 jul, I : Journal of Clinical Investigation. 123, 7, s. 3099-111 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Holmfeldt, L., Wei, L., Diaz-Flores, E., Walsh, M., Zhang, J., Ding, L., Payne-Turner, D., Churchman, M., Andersson, A., Chen, S-C., McCastlain, K., Becksfort, J., Ma, J., Wu, G., Patel, S. N., Heatley, S. L., Phillips, L. A., Song, G., Easton, J., Parker, M. & 43 andraChen, X., Rusch, M., Boggs, K., Vadodaria, B., Hedlund, E., Drenberg, C., Baker, S., Pei, D., Cheng, C., Huether, R., Lu, C., Fulton, R. S., Fulton, L. L., Tabib, Y., Dooling, D. J., Ochoa, K., Minden, M., Lewis, I. D., To, L. B., Marlton, P., Roberts, A. W., Raca, G., Stock, W., Neale, G., Drexler, H. G., Dickins, R. A., Ellison, D. W., Shurtleff, S. A., Pui, C-H., Ribeiro, R. C., Devidas, M., Carroll, A. J., Heerema, N. A., Wood, B., Borowitz, M. J., Gastier-Foster, J. M., Raimondi, S. C., Mardis, E. R., Wilson, R. K., Downing, J. R., Hunger, S. P., Loh, M. L. & Mullighan, C. G., 2013, I : Nature Genetics. 45, 3, s. 242-252

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anna Andersson, Olofsson, T., David Lindgren, Björn Nilsson, Ritz, C., Patrik Edén, Lassen, C., Råde, J., Fontes, M., Helena Mörse, Heldrup, J., Behrendtz, M., Felix Mitelman, Mattias Höglund, Bertil Johansson & Thoas Fioretos, 2005, I : Proceedings of the National Academy of Sciences. 102, 52, s. 19069-19074

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (38)