Anna Houmann

Universitetslektor

Forskning

Forskning

Jag är lektor i musikpedagogik med inriktning mot utbildningsvetenskap. I egenskap av musiklärare, musiklärarutbildare och forskare har jag ständigt fascinerats av musikläraryrkets potential och gränser. 2010 disputerade jag med avhandlingen "Musiklärares handlingsutrymme - möjligheter och begränsningar". I avhandlingen definieras handlingsutrymme som att ha möjligheter och kunskap att göra egna professionella bedömningar och val i det dagliga arbetet. Det ligger i både yttre ramar som inre föreställningar hos den enskilde läraren. Till de yttre hör hur man förhåller sig till nationella planer, skolans organisation, undervisningssituationen med elever samt samarbete med kollegor. Men individen kan också utveckla förhållningssätt till sina möjligheter och begränsningar vilket kan möjliggöra att man kan gå utanför de yttre ramarna. Handlingsutrymme utvecklas i ett samspel mellan kunskap, vilja och handling. Mitt forskningsintresse har gått ifrån övergripande förutsättningar för musikläraryrket till att fokusera musikundervisningens micro-ögonblick, pedagogisk kreativitet och deltagarstyrda arbetsformer. Jag undervisar inom ramen för den utbildningsvetenskapliga kärnan vid lärarutbildningen i musik, Musikhögskolan i Malmö, och handleder både doktorander, masterstudenter och studenter i lärarutbildningen. 2016 tilldelades jag Lunds Universitets Studentkårers pedagogiska pris. Sedan 2011 är jag ansvarig för den utbildningsvetenskapliga kärnan och de två självständiga arbetena vid lärarutbildningen i musik. Mitt internationella engagemang avspeglas i min medverkan i olika forskningsprojekt så som "Creativities - Transcending Boundaries in Higher Music Education" och aktivt arbete inom European Association for Music in School (EAS) där jag varit nationell coordinator (2009-2014) och styrelseledamot (2015-2017). 2008-2010 och 2014-2016 var jag delaktig i ett SIDA projekt respektive ett Linneaus Palme projekt i syfte att bygga upp en musikpedagogisk institution vid Vietnam National Academy of Music i Hanoi. Jag är initativtagare till ett U21 projekt "innovation in Education" där lärarutbildningar vid University of Hong Kong, University of Auckland, University of Johannesburg och Musikhögskolan i Malmö samarbetar kring ett "Idealskole-projekt" i syfte att stärka internationaliseringen vid de olika lärosätena.

Senaste forskningsoutput

Anna Houmann, Timonen, V. & Eva Sæther, 2019, (Accepted/In press) Visions for Intercultural Music Teacher Education. Westerlund, H., Karlsen, S. & Partti, H. (red.). 1 uppl. Springer, Vol. 26. (Landscapes: the Arts, Aesthetics, and Education; vol. 26, nr. 1).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Anna Houmann, 2018, Traditional Music in the modern world: transmission, evolution, and challenges. Leung, B-W. (red.). Landscapes: the Arts, Aesthetics, and Education uppl. Springer, Vol. 24. s. 113-128 15 s. (Landscapes: the Arts, Aesthetics, and Education; vol. 24, nr. 1).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (32)