Anna Letelier

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Klinisk medicin
  • Hematologi
  • Pediatrik

Nyckelord

  • blödarsjuka, hemofili, Anemi, Pediatrik, trombos, Hematologi