Anna Lindqvist

Forskare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Nyckelord

  • Socialpsykologi, Genuspsykologi, Moralpsykologi, Psykolingvistik, Stereotyper, HBTQ+, Normkritik

Forskning

Mitt generella forskningsområde är socialpsykologi, med särskilt intresse för genuspsykologi, moralpsykologi och stereotyper. Jag är just nu engagerad i två övergripande projekt:

1. Genuspsykologi 

Inom psykologin har ”kön” traditionellt behandlats som en dikotom variabel, trots att detta saknar bäring oavsett hur vi definierar ”kön”. Inom det här projektet undersöks hur språket hänger samman med vår uppfattning om genusrelaterade normer och stereotyper, med särskilt fokus på ordet hen och liknande könsneutrala pronomen i andra språk. Vi undersöker även vilka konsekvenser stereotyper relaterade till genus får i tillämpade situationer, såsom vid rekrytering. Dessutom undersöks hur könskategorisering sker, särskilt vid ickenormativa uttryck och könsidentiteter. Kan ett bredare och mer inkluderande språk bryta upp idén om kön som binär kategori?

www.genderfair.se

2. Moralpsykologi

I det här projektet undersöks vilka beståndsdelar som utgör mänsklig moral. Inom projektet studeras även hur vi fattar beslut i moraliska situationer, samt hur uppfattning om moral kan variera beroende på sociala faktorer såsom politisk åskådning. I projektet undersöks även hur stereotyper beträffande moral kan påverka viljan att samarbeta med andra.

Handledning

Jag handleder uppsatser på alla nivåer med ovanstående, eller närliggande, fokus. Andra exempel på relevanta områden kan vara hbtqi, normkritik, stereotypinnehåll, osv. Du som är student och vars intressen ligger nära mina får gärna höra av dig!

Senaste forskningsoutput

Thekla Morgenroth, M. Gustafsson Sendén, A. Lindqvist, E. A. Renström, M. K. Ryan & T. A. Morton, 2021, I: Social Psychological and Personality Science. 12, 5, s. 731-740

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (37)