Anna Maria Drake

knuten till universitetetTidigare namn: Anna Maria Holmbäck

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper
  • Sjukgymnastik

Nyckelord

  • Idrottsmedicin, muskulär styrka

Forskning

Styrka är en fysisk kvalitet som ingår i de flesta träningsprogram för såväl friska personer som individer med olika funktionsnedsättningar. Styrka kan definieras som "förmåga att utveckla kraft eller spänning i en muskel eller muskelgrupp".

Inom idrott och rehabilitering är det viktigt att kunna mäta och bedöma den muskulära styrkan för att kunna utvärdera effekterna av träning. Mätresultaten är ofta ingångsvärden för individernas aktuella fysiska status och kan sedan jämföras med de resultat som uppnås efter en träningsperiod. Det är av största vikt att mätningarna är valida och tillförlitliga samt tillräckligt känsliga så att små förändringar i styrka kan upptäckas.Syftet med min forskning är att studera skelettmuskulaturens struktur, funktion och anpassningsförmåga samt att ta fram metoder för att mäta muskelstyrka. För närvarande fokuserar jag på utveckling av metoder som mäter muskulär styrka, explosivitet och uthållighet hos barn, äldre, elitidrottare och personer med olika funktionshinder.

Senaste forskningsoutput

Kristina Fagher, Fritzson, A. & Anna Maria Drake, 2016, I : Sports Health.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kristina Fagher, Fritzson, A. & Anna Maria Drake, 2012, I : Svensk Idrottsmedicin. 2012, 3

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

Visa alla (22)