Anna Martinsson

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments, Sjuksköterska, Folkhälsa

Forskning

Sedan september 2018 arbetar jag som doktorand vid forskningsplattformen Hälsa i Samverkan, vid Högskolan Kristianstad i ett utvecklings- och forskningsprojekt, preventiva hembesök till seniorer (Pre-H).

Min forskning handlar om att undersöka hälsorelaterad resurser hos äldre personer som erhåller förebyggande hembesök av kommunen. Jag är intresserad av att veta mer om vad det är som gör att äldre personer upplever hälsa, samt hur hälsofrämjande rekommendationer under det förebyggande hembesöket kan bidra till hälsa. Jag är inskriven som doktorand vid Lunds universitet och tillhör också forskningsgruppen Aktivt och Hälsosamt åldrande. Tidigare har jag arbetat som sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård, jag har också en masterexamen i folkhälsovetenskap från Lunds universitet.