Anna Martinsson

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments, Sjuksköterska, Folkhälsa

Forskning

Sedan september 2018 arbetar jag som doktorand vid forskningsplattformen Hälsa i Samverkan, vid Högskolan Kristianstad i ett utvecklings- och forskningsprojekt, preventiva hembesök till seniorer (Pre-H).

Min forskning handlar om att få en ökad förståelse för hur god hälsa kan främjas hos äldre personer genom en modell för preventiva hembesök. Jag är intresserad av att veta mer om vilka faktorer det är som gör att äldre personer upplever god hälsa, samt hur äldre personer upplever de råd och stöd de fått under det preventiva hembesöket. Jag är inskriven som doktorand vid Lunds universitet och tillhör också forskningsgruppen Aktivt och Hälsosamt åldrande. Tidigare har jag arbetat som sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård, jag har också en masterexamen i folkhälsovetenskap från Lunds universitet.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (1)