Anna Norlander

knuten till universitetetTidigare namn: Anna-L Andersson

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper
  • Sjukgymnastik

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Forskning

Jag blev antagen som doktorand vid institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds Universitet i februari 2013, där jag nu tillhör forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande. I mitt avhandlingsarbete studerar jag aktivitet och delaktighet hos personer som åldras med stroke. Huvudhandledare är Susanne Iwarsson och biträdande handledare (i olika faser) är Eva Månsson Lexell, Ann-Cathrin Jönsson och Agneta Ståhl.

Tio år efter stroke
Forskningsprojektet är till stor del baserat på ett omfattande longitudinellt datamaterial från Lunds Strokeregister som samlats in under tio års tid. Det övergripande syftet är att öka kunskapen om den långsiktiga livssituationen för personer som överlever en stroke, med speciellt fokus på aktivitet och delaktighet i olika livsområden.

Med hjälp av såväl beskrivande som statistiska och kvalitativa metoder försöker vi att förstå vilka faktorer som främjar ett aktivt och delaktigt liv efter en stroke över en period på 12 år. För att tydliggöra och avgränsa analyserna har ICF (International Classification of Functioning Disability and Health) använts som övergripande ramverk i de initiala studierna.

Fritidsaktiviter
Två av delstudierna fokuserar speciellt på delaktighet i sociala och fritidsrelaterade aktiviteter och innefattar identifikation av långsiktiga prediktorer för aktivitetsfrekvens samt djupintervjuer för att försöka förstå de långsiktiga processer som påverkar delaktigheten över tid.

Yrkesarbete

Jag är legitimerad sjukgymnast sedan 2006 med klinisk bakgrund huvudsakligen inom stroke- och allmänrehabilitering vid VO Rehabiliteringsmedicin, SUS Lund/Orup. Jag har också en masterexamen i hälsovetenskap med inriktning mot arbetsmiljö och hälsa.

Senaste forskningsoutput

Anna Norlander, 2019, Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 85 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (9)