Anna Santesson

knuten till universitetet, Doktorand,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Implementering, Depression , Barn- och ungdomskirurgi, suicidologi, psykofarmakologi, farmakogenetik, psykiatrisk diagnostik, Psykisk ohälsa barn och unga, Risk assessment, evidensbaserad