Anna Sjöberg

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Forskning

Jag är doktorand i systematisk teologi, och intresserar mig för olika skärningspunkter mellan teologi, kontinental filosofi och litteratur. I min avhandling undersöker jag hur föreställningen att moderniteten inneburit en genomgripande kris för den kristna traditionen har ritat om spelplanen för den moderna och samtida teologin. Den västerländska civilisationen har under de senaste tvåtusen åren formats inom ramarna för en kristen tradition och kultur. Den ”kris” som kristendomen som bekännande religionsutövning har genomgått i Europa det senaste dryga århundradet berör med andra ord bara en begränsad del av det kristna arv som våra nuvarande europeiska samhällen bär på och för vidare. Vad befinner sig egentligen innanför och vad hamnar utanför ”det kristna” i Europas sekulariseringsprocess? Gränsdragningarna är lika mångtaliga som motsägelsefulla. Genom läsningar av filosofen Friedrich Nietzsche, teologen Karl Barth och författaren Franz Kafka utvecklar jag en metodologisk diskussion, där frågor om hur vi överför en viss verklighetsförståelse till tanke och skrift står i fokus.

Senaste forskningsoutput

Anna Sjöberg, 2019 jun 5, Lund: MediaTryck Lund. 245 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Visa alla (1)