Anna Sonander

Universitetslektor

Forskning

Forskningsområden

  • Utsatta barn och kvinnor
  • Utvärdering och utredning
  • Inkluderande pedagogik i praktiken

Pågående forskning

Jag är medlem i Child Rights Instituteoch, och arbetar för närvarande med remissvar på SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag. Vidare har jag ett stort intresse för pedagogiska frågor, och utvecklar för närvarande Rättssociologiska institutionens introduktionskurs i samarbete med AHU.

Senaste forskningsoutput

Rejmer, A. & Anna Sonander, 2013, Lunds universitet. 156 s. (AKKA V)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Anna Sonander & Per Wickenberg, 2013, Rättssociologiska institututionen, Lunds universitet. 78 s. (Sociology of Law Research Report 2013:2; vol. 2013:2)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (5)