Anna Tegunimataka

Universitetslektor, Biträdande

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
  • Socialt arbete
  • Övrig annan samhällsvetenskap

Forskning

Min forskning rör sig inom området ekonomisk demografi, framförallt migration. Jag är intresserad av individuella effekter av naturalisering (byte av medborgarskap) för invandrare.  Jag har också studerat inkomsteffekter samt mer långsiktiga effekter av blandäktenskap. Ett annat av mina forskningsområden handlar om undervisning för invandrare och då har jag främst fokuserat på betydelsen av modersmålsundervisning.

Min planerade forskning är inom området familjedemografi då jag har för avsikt att studera konsekvenserna av skilsmässor för barn och vuxna.

Undervisning

Jag undervisar på ekonomisk historiska institutionen samt på socialhögskolan. Inom ekonomisk historia undervisar jag huvudsakligen på mastersprogrammet i ekonomisk demografi, men jag har tidigare undervisat även på kandidatnivå och inom andra ämnesområden.  På socialhögskolan undervisar jag metod och forskningsdesign (socionomprogrammet, termin sex). Jag är också både handledare och examinator på uppsatskursen.

Samverkan

Jag har varit med i att skriva en rapport via delegationen for migrationsstudier(DELMI) som presenterades för den svenska regeringen och via svensk media. Resultat från min avhandling presenterades även för det danska arbetsmarknadsministeriet och för Köpenhamns kommun.

Senaste forskningsoutput

Martin Dribe & Anna Tegunimataka, 2020 sep, Vad är ekonomisk historia?. Andersson-Skog, L., Broberg, O., Edvinsson, R., Enflo, K. & Lilja, K. (red.). Studentlitteratur, s. 183-206 24 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Anna Tegunimataka, 2020 jan 10, I : Journal of International Migration and Integration. 22 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kirk Scott & Anna Tegunimataka, 2020, Center for Economic Demography, Lund University.

Forskningsoutput: Working paper

Visa alla (12)