Anna Tranberg Lindqvist

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Forskning

Forskningsområde:

Oral mikrobiologisk flora hos sjukhusbundna patienter.

Användning av probiotika för att reducera sekundära infektioner.