Anna Tunlid

Forskare, Biträdande

Forskning

Jag disputerade 2004 på en avhandling om genetikens etablering och utveckling i Sverige och är numera forskare i idé- och lärdomshistoria med inriktning mot vetenskapshistoria och STS-studier. 

Mitt forskningsintresse kretsar kring villkoren för vetenskapliga kunskapsfälts etablering och institutionalisering, särskilt i relation till politiska och praktiska intressen i samhället. Förutom genetikens historia har jag ägnat mig åt molekylärbiologins framväxt samt miljöforskningens utveckling med fokus på biologisk mångfald. Jag arbetar för närvarande inom två forskningsprojekt: ett som behandlar samspelet mellan medicinsk genetik och genetisk rådgivning, och ett som handlar om villkor och drivkrafter för utvecklingen av det tvärvetenskapliga forskningsfältet ekologisk ekonomi. Till mina forskningsintressen hör även utvecklingen av universiteten som centrala kunskapsinstitutioner i samhället.

Senaste forskningsoutput

Anna Tunlid & Björkman, M., 2017.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Anna Tunlid, 2017.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Anna Tunlid, 2017, Symposiet Nya satsningar, nya idéer, nya möjligheter: Lund 18 maj 2016 . Ståhl, S. (red.). Lund: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, s. 31-39

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (34)