Anna W Gustafsson

Universitetslektor, DocentTidigare namn: Anna Gustafsson

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Språk och litteratur
  • Språkstudier

Nyckelord

  • Diskursanalys, Ordförståelse, Sociolingvistik, Textanalys, Interkulturell kommunikation

Forskning

Jag disputerade 2009 på avhandlingen "Pamfletter! En diskursiv praktik och dess strategier i tid svensk politisk offentlighet". Mina forskningsintressen finns inom såväl diskursanalys, textanalys och sociolingvistik och rör språk och texter som social handling, politisk och samhällelig diskurs och språkbruk i vården. Jag har också ett intresse för ord, betydelser och ordförståelse.

2010–2013 gjorde jag mitt post-doc-projekt vid Vårdalinstitutet i Lund, där jag studerade kommunikationen i flerspråkliga möten i barndiabetesvården.

2015–2018 deltog jag i projektet Metaforer i Palliativ Cancervård, MEPAC.

Tillsammans med David Håkansson jag även genomfört projektet Ordförståelsen i dagens samhälle — en undersökning av högskoleprovets ORD-prov, som resulterade i boken Ord på prov (2017). 

Undervisning

Jag undervisar oftast i text- och diskursanalyskurser, på grundnivå eller avancerad nivå. Dessutom undervisar jag i interkulturell kommunikation på Språkkonsultprogrammet. Förutom detta handleder jag uppsatser på grund- och avancerad nivå. 

Senaste forskningsoutput

Charlotte Hommerberg, Anna W. Gustafsson & Anna Sandgren, 2020 apr 25, I: BMC Palliative Care. 19, 1, 59.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anna W Gustafsson, Charlotte Hommerberg & Anna Sandgren, 2020, I: Medical Humanities. 46, 3, s. 267-277 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anna W Gustafsson, 2020, (Accepted/In press) Hållbar bedömning. Lundahl, C. & Hirsch, Å. (red.). Natur och kultur

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (39)