Anna Wendt

Forskare, Biträdande

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

Forskning

Min forskning rör sig runt mekanismerna bakom insulin- och glukagonfrisättning. Insulin frisätts från beta celler och glukagon från alpha celler, bägge celltyperna återfinns i den Langerhanska öarna i bukspottskörteln. Insulin och glukagon kontrollerar tillsammans glukoshalten i blodet. Den som har diabetes kan inte kontrollera sin blodglukoshalt ordentligt. Detta beror i stor del på att både insulin- och glukagonfrisättningen är defekt. Jag har fokuserat mitt arbete på utvalda jonkanaler och exocytotiska protein som är viktiga för att frisättningen av dessa hormon ska fungera. Jag är intresserad av vilken specifik roll mina favoritprotein spelar för insulin respektive glukagonfrisättning. Jag vill också veta hur proteinerna regleras. Det senare har lett mig till att undersöka hur microRNA, en typ av reglerRNA, kontrollerar hormonfrisättning.

Senaste forskningsoutput

Anna Edlund, Mohammad Barghouth, Huhn, M., Abels, M., Jonathan Esguerra, Mollet, I., Svedin, E., Anna Wendt, Erik Renström, Enming Zhang, Nils Wierup, Scholte, B. J., Flodström-Tullberg, M. & Lena Eliasson, 2019, I : Journal of Endocrinology. 241, 1, s. 45-57

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anna Wendt, Jonathan LS Esguerra & Lena Eliasson, 2018 dec 1, I : Current Opinion in Pharmacology. 43, s. 46-52 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Jonathan L.S. Esguerra, Mototsugu Nagao, Jones K. Ofori, Anna Wendt & Lena Eliasson, 2018 sep 1, I : Diabetes, Obesity and Metabolism. 20, Suppl 2, s. 11-19

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Visa alla (33)