Anna-Lisa Linden

Professor emerita, FD

Forskning

Forskningsområden:

Hållbar utveckling, klimat- och miljöpåverkan från beslut, konsumtion och beteenden har varit dominerande perspektiv i min forskning under många år:

- Inom urban sociologi har forskningen haft fokus på olika typer av problem och utveckling när det gäller bostäder och boende; segregation; planering och service inom såväl lokala områden och regioner som nationell nivå.

- Transporter, färdmedel och resor; apparater och energianvändning i hushåll; livsmedelskonsumtion; samt avfall och avfallshantering i hushåll, kommuner och riket är exempel på forskningsområden som relaterats till klimat/miljöpåverkan i kort- och långsiktiga tidsperspektiv.

- Betydelsen av att vända sig till väl avgränsade målgrupper med relevanta politiska styrmedel är en svår fråga när det gäller att informera och påverka människor om betydelsen av att aktivt ta hänsyn till miljö/klimatpåverkan av sitt vardagliga beteende. Flera forskningsprojekt har fokus på att analysera och utvärdera processer och effekter av politiska styrmedel.

Senaste forskningsoutput

Anna-Lisa Lindén, 2013, Fastighetsnytt, 1, s. 105-105.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Anna-Lisa Lindén & Femenías, P., 2012, Energy Efficiency in Housing Management. Policies and practice in eleven countries.. Nieboer, N., Tsenkova, S., Gruis, V. & van Hal, A. (red.). Earthscan Publications Ltd., s. 16-37

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Anna-Lisa Lindén, 2011, SAMMANVÄVT. Det goda livet i vardagsforskningen. En vänbok till Kajsa Ellegård.. Jenny, P. & Elin, W. (red.). Tema Teknik och Social förändring, Linköpings universitet, Linköping, s. 28-39

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (107)